Liber väljer VIOMA Content Manager i storsatsning på att bli marknadsledande inom e-learning

Liber väljer VIOMA Content Manager i storsatsning på att bli marknadsledande inom e-learning. Liber AB, Sveriges ledande förlag inom distansutbildning och läromedel, har valt VIOMA som strategisk produktleverantör för sina framtida e-learninglösningar, där integration av information är affärskritisk. Liber ges möjlighet att fokusera och definiera affärsprocesserna för att med VIOMA Content Manager kunna integrera nödvändig information. Information som finns inom organisationens olika affärsstödsystem på lagringsmedier och plattformar. Libers framtida e-learninglösning baseras på en integration av VIOMA Content Manager och DOCENT, en marknadsledande leverantör av utbildningssystem (LMS Learning Management Systems). Liber har levererat e-learninglösningar under många år. Lösningar baserade på distansutbildning med e-learningmoduler. Libers fokus har alltid varit att leverera lättanvända och pedagogiska lösningar som ger hög utbildningskvalitet. Liber är välkänt på marknaden för ett stort kunnande och högkvalitativa och pålitliga lösningar. Inom utbildnings- och läromedelsmarknaden har Liber en stark täckning med välkända förlagsnamn som Almqvist & Wiksell, Liber, Liber Kartor, Liber Ekonomi och Liber Hermods. I VIOMA Content Manager hittade Liber en plattform som möjliggör informationshantering på ett effektivt sätt. Genom att integrera VIOMA Content Manager och DOCENT kan Liber fokusera på affärsutveckling av nya affärslösningar för e-learningmarknaden. - Libers strategi är att bli marknadsledande, erkänt för att leverera de bästa lösningarna för nuvarande och framtida behov inom svensk utbildning. Med styrkan i Libers ägare, den internationella förlags- koncern Wolters Kluwer, har Liber möjlighet att välja de absolut främsta produkterna på marknaden för att uppnå sin mål, säger Nils af Winklerfelt, IT-affärsutvecklare på Liber AB. - Avtalet med Liber stärker VIOMA som leverantör av högkvalitativa produkter inom informationshantering och integration av affärskritisk information. En lösning som är helt kanaloberoende (web, wap, dig-TV, PDF m fl), säger Tomas Hallberg, VD på VIOMA AB. VIOMA AB är ett företag som är specialiserat på content management och content integration med produkter som är helt igenom baserade öppen standard som Java och XML. För mer information kontakta: Nils af Winklerfelt, IT-affärsutvecklare, Liber AB, tel. 08-690 92 13 Tomas Hallberg, VP VIOMA AB, tel: 08-677 00 70, mob: 0704-26 09 17, e- post: th@vioma.se Ingemar Persson, Marketing Director VIOMA AB, tel: 08-677 00 70, mob: 0705-67 43 76, e-post: ip@vioma.se Om Liber AB: www.liber.se och www.wolters-kluwer.com Om VIOMA AB: VIOMA Content Manager har full support för personalisering av information med stora krav på säkerhet, baserad på inbyggd funktionalitet enligt SSL 3. Produkterna är helt baserade på industristandard och öppenhet som XML och Java-teknologi. Produkterna har bevisats klara de höga framtida krav som ställs avseende volym, distribution, säkerhet och multikanal-kommunikation. Produkterna är modulärt uppbygga med separerad design, affärslogikhantering och kanalhantering. VIOMA Content Manager ger kunderna en säker och total kontroll av sin informationsstruktur för enkel informationshantering. www.vioma.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00310/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00310/bit0001.pdf

Dokument & länkar