Procordia Foods framtida affärsportal (B2B) baseras på VIOMA Content Manager

Procordia Foods framtida affärsportal (B2B) baseras på VIOMA Content Manager Procordia Foods affärsportal (B2B) kommer att byggas på en infrastruktur där VIOMA Content Manager och Intentias Movex har en central roll. Procordia Food är ett bra exempel där content management har en central roll i att integrera information av ett företags affärsprocesser. Procordia Foods nya affärsportal (B2B) bygger på en integration mellan VIOMAs Content Manager, Intentias Movex och andra informationskällor. VIOMA Content Manager är navet i att integrera, hantera och distribuera informationen till olika kanaler. VIOMA Content Manager blir en del av Procordia Foods framtida informations infrastruktur. Procordia Food AB är i Sverige en ledande leverantör och producent av kända varumärken inom livsmedel med bl.a. starka varumärken som Felix, BOB, Ekströms and Önos. VIOMA är ett Content Management företag, fokuserat på Content Management produkter och lösningar som hjälper kunderna med informationshantering som en strategisk del av företagets informations infrastruktur, där web är en av många kanaler. VIOMA Content Manager har full support för personalisering av information med starkt fokus på inbyggda säkerhetslösningar enligt SSL3. Produkten är helt igenom byggd på öppen standard som XML and Java teknologi. Produkten har separerad design, business logic och distribution av information. VIOMA Content Manager ger kunden fullständig kontroll för att hantera sin information. För ytterligare information vänligen kontakta: Tomas Hallberg, VP VIOMA AB, tel: 08-677 00 70, mob: 0704-26 09 17, e- post: th@vioma.se Ingemar Persson, Marketing Director VIOMA AB, tel: 08-677 00 70, mob: 0705-67 43 76, e-post: ip@vioma.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00890/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00890/bit0001.pdf

Dokument & länkar