Virtual Genetics flyttar in på Karolinska Institutet samt genomför nyemissioner

Virtual Genetics flyttar in på Karolinska Institutet samt genomför nyemissioner Karolinska Institutet Holding AB har genom en riktad nyemission förvärvat aktier i Bioinformatikföretaget Virtual Genetics. Virtual Genetics har som följd av utökat samarbete flyttat in i lokaler vid Karolinska Institutet. Virtual Genetics genomför dessutom ytterligare två nyemissioner om högst 12,3 miljoner SEK. Karolinska Institutets förvärv har skett genom Karolinska Institutet Holding AB som efter genomförd riktad nyemission äger ca 5% av Virtual Genetics. Affären syftar till att utöka samarbetet mellan parterna. Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. - Vi anser att Virtual Genetics ligger mycket långt framme, med sin i mångt och mycket revolutionerande teknik. Det är för oss angeläget att arbeta så tätt inpå högteknologiska forskningsbolag som möjligt, och samarbetet med Virtual Genetics är därför ytterst intressant för Karolinska Institutet, säger Hans Wigzell, rektor för Karolinska Institutet. Virtual Genetics realiserar nu den nyemission som företagets ordinarie bolagsstämma den 11 augusti bemyndigade styrelsen att genomföra. Nyemissionen om högst 285 944 aktier med företrädesrätt för gamla aktieägare kommer tillsammans med en riktad emission av ett konvertibelt skuldebrev på 6 miljoner SEK att tillföra Virtual Genetics maximalt 11,3 miljoner SEK efter avdrag för emissionskostnader. Teckningskursen är 22 kr per aktie och teckningstiden löper från 8 februari fram till 22 februari 2000. Den aktieägare som på avstämningsdagen 4 februari 2000 är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna en ny aktie för varje femtal gamla aktier. Aktiekapitalet i Virtual Genetics ökar med högst 142 972 SEK till högst 857 832 SEK efter nyemissionen om maximalt 285 944 nya aktier med ett nominellt värde av 50 öre per aktie. Antalet aktier i Virtual Genetics uppgår efter emissionen till maximalt 1 715 664 aktier. Emissionsrådgivare är Nordiska Fondkommission AB. Virtual Genetics nyemissioner genomförs för att: * Intensifiera arbetet i den kommersiella fasen med lansering av färdigutvecklade befintliga produkter * Utveckla samarbeten med ledande aktörer i branschen * Befästa företagets ledande marknadsposition För ytterligare information: Bo Lindström, VD Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400, alt. 0708-11 54 50 Nils Jonsson, MC Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400 NetCapital anger aktuella köp och säljkurser för företagets aktier, besök gärna: www.netcapital.se --------------------------------------------------------------- Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/24/20000124BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Prenumerera

Dokument & länkar