Virtual Genetics förvärvar programvaran Spectre

Virtual Genetics förvärvar programvaran Spectre Bioinformatikföretaget Virtual Genetics har förvärvat programvaran Spectre. Spectre är en programvara utvecklad av docent Henrik Boström och dr Lars Asker. Programmet gör det möjligt att generera regler, som beskriver samband i stora datamängder. Förvärvet sker genom en apportemission, vilken styrelsen beslutat föreslå nästa extra bolagsstämma att godkänna. Spectre kan till skillnad från de flesta andra system utnyttja befintlig domänkunskap vid generering av modeller. En annan viktig egenskap hos systemet är att kunskapen som genereras är i form av regler. Dessa regler är tolkningsbara för användare av systemet och kan dessutom enkelt inkorporeras med den befintliga domänkunskapen. - Systemet ligger i den yttersta frontlinjen inom data mining och kommer att konfigureras tillsammans med våra egna produkter. Det är program- varor som Spectre som gör det möjligt för oss att fortsatt leda och driva utvecklingen inom Bioinformatik, säger Joakim Cöster, CTO Virtual Genetics. - Förvärvet av programvaran är ett led i vår strävan att äga programvaror som är av strategisk betydelse för att befästa vår ledande position inom Bioinformatik, säger Bo Lindström, VD för Virtual Genetics. För ytterligare information: Joakim Cöster, CTO Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400, 0708-35 16 31 Bo Lindström, VD Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400, 0708-11 54 50 NetCapital anger aktuella köp och säljkurser för företagets aktier: www.netcapital.se -------------------------------------------------------- Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00550/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00550/bit0002.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Prenumerera

Dokument & länkar