Virtual Genetics hjälper AstraZeneca med att förutsäga löslighet hos läkemedelskandidater

Virtual Predict hjälper AstraZeneca att förutsäga lösligheten hos nya läkemedelskandidater - Gör det möjligt att utveckla nya läkemedel snabbare och billigare Det svenska bioinformatikföretaget Virtual Genetics produkt Virtual Predict har använts av Astra Zenecas avdelning för Chemistry, för att kunna förutsäga lösligheten av läkemedelskandidater. Med hjälp av Virtual Genetics produkt Virtual Predict har AstraZeneca byggt en modell bestående av ett antal expertregler, som beskriver experimentella löslighetsdata från laboratoriet. Virtual Predict är ett nytt dataanalysverktyg som använder avancerade "datamining"-algoritmer för att finna mönster i stora datamängder och beskriva dem med enkla regler som sedan kan tolkas av forskare. - Virtual Predict har hjälpt oss att analysera våra data och tillsammans med Virtual Genetics konsulter har vi byggt en modell av expertregler som vi kommer att kunna använda för att bedöma bland annat vattenlösligheten av hundratals läkemedelskandidater utan att behöva syntetisera dem. Denna typ av datamodellering eller "in silico" arbete kommer att få ökad betydelse inom läkemedelsutvecklingen eftersom det ger forskare möjligheten att förutsäga egenskaper hos olika substanser mycket snabbare och till en lägre kostnad. Virtual Predict är ett verktyg som är enkelt att använda och som har potential att lösa ett flertal klassificeringsproblem inom läkemedelsutvecklingen, säger, docent Ulf Norinder, Avdelningen för Chemistry, AstraZeneca. - Förutom att generera en modell med högre prognossäkerhet än samtliga tidigare prövade metoder så ger Virtual Predict en unik möjlighet till att studera modellerna och förstå den bakomliggande orsaken till klassificeringen. Besparingen kan uppgå till 5 miljoner kronor eller mer per läkemedelskandidat. Vi ser en stor marknadspotential för Virtual Predict och inleder nu på allvar lanseringen av produkten, säger Jack Robinson, VD på Virtual Genetics. För ytterligare information: Jack Robinson, VD, Virtual Genetics Laboratory AB. tel. 08-50 88 44 24 eller E-post: jack.robinson@vglab.com Besök även: www.vglab.com. Kontakt: info@vglab.com Nordiska Fondkommission AB anger aktuella köp- och säljkurser för bolagets aktier: http://www.nordiska.com/ Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med bioinformatik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning och analys. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00820/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20011213BIT00820/bit0001.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Dokument & länkar