Virtual Genetics kallar till extra bolagsstämma

Virtual Genetics kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Virtual Genetics Laboratory AB (publ) kallas till extra bolagsstämma. Plats för stämman är Fogdevreten 2a i Solna, 14 april kl. 13.00. På stämman ska av styrelsen beslutade ärenden avhandlas: apportemission, fondemission, aktiesplit, samt val av ny styrelseledamot. Efter ett ordinarie styrelsesammanträde 17 mars 2000, har styrelsen beslutat föreslå en extra bolagsstämma att fatta beslut i följande ärenden. Fondemission 1:1, aktiens nominella värde höjs från 0.50 SEK till 1.00 SEK. Aktiesplit 10:1. Pierre Lingheim föreslås som ny ledamot av företagets styrelse. Apportemission om 20.000 aktier som betalning för programvaran Spectre. För att som aktieägare få deltaga på den extra bolagsstämman, ska man hos VPC vara registrerad aktieägare i Virtual Genetics per den 4 april 2000. Sista anmälningsdag till stämman är satt till 10 april 2000, kl. 13.00. Anmälan till stämman och övrig information: Lotta Bergius, Virtual Genetics tel. 08-508 84 400, fax 08-30 55 80 Kallelse till stämman kommer som brukligt, att den 31 mars 2000 utlysas i Post- och inrikes tidningar samt i Dagens Nyheter. För ytterligare information: Bo Lindström, VD Virtual Genetics, tel. 08-508 84 400, 0708-35 16 31 NetCapital anger aktuella köp och säljkurser för företagets aktier: www.netcapital.se --------------------------------------------------------------- Virtual Genetics AB utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som väsentligt förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00500/bit0002.pdf

Om oss

Virtual Genetics utvecklar högteknologiska lösningar inom området för bioinformatik. Företaget bildades 1997 och arbetar med teknik som förenklar analysen av stora informationsmängder inom främst läkemedelsutveckling och medicinsk informationssökning.

Dokument & länkar