VQ Legal - ny intelligent tjänst med juridiska mallar


Så här enkelt fungerar VQ Legal. Via ett enkelt frågeformulär gör rådgivaren sina val och får sedan direkt de dokument som behövs för ärendet, med inmatade uppgifter ifyllda på rätt ställen. För en nyemission skapas t ex 15 dokument på en gång.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Strategisk rådgivning för bättre kunskapsutnyttjande, ökad lönsamhet och affärsutvecklingVQ är en konsultbyrå med en helt ny nisch som riktar in sig på att bistå advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ erbjuder stöd och rådgivning för hur företag strategiskt ska kunna förbättra sin lönsamhet genom bättre utnyttjande av den samlade kunskapen, ökad effektivisering genom standardisering och snabbare tillgång till dokument samt större konkurrenskraft med hjälp av innovativa lösningar. Syftet är att göra företagen bättre rustade att möta utvecklingen framöver med ökad lönsamhet och långsiktiga affärsvinster. VQ har en unik kompetens med en kombination av juridik, verksamhetsförståelse och IT-kunskaper. Vår uppfattning är att IT-stöd ska utgöra integrerade verktyg i verksamheten i syfte att effektivisera och bättre tillvarata och sprida kunskap internt.