Innovativt och kontroversiellt om framtidens jurister när internationell visionär kommer till Sverige

Den 4 oktober 2011 gästas Stockholm av professor Richard Susskind, som kommer till Stockholm för att tala om juristens förändrade roll på konferensen VQ Knowledge and Strategy Forum. På konferensen medverkar även Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg och advokatbyrå-VD:arna Stefan Erhag och Joakim Edoff, tillsammans med flera andra svenska och internationella experter.

Professor Susskind är rådgivare åt åtskilliga av de största internationella advokatbyråerna och är mycket framsynt när det gäller visioner för framtidens advokatmarknad och hur användandet av ny teknik kommer att förändra förutsättningarna för advokatbranschen och påverka juristrollen m.m. Han är bl a författare till boken med den kontroversiella titeln ”The End of Lawyers?” och har förutspått att juridiska tjänster kommer bli alltmer produktifierade och att delar av de traditionella arbetsuppgifterna på advokatbyråer kommer att ersättas av teknik, outsourcing eller effektivare processer.

Temat för VQ forum är den förändrade advokatbranschen och behovet av innovation, bättre användande av teknik och utvecklande av nya juridiska tjänster för att möta marknadens krav på mer kostnadseffektiv juridisk rådgivning.

"De förutsägelser som Richard Susskind framför är kontroversiella för många jurister, och det kommer att vara mycket intressant att höra debatten när svenska framträdande jurister såsom Anne Ramberg, Stefan Erhag, Joakim Edoff, Björn Kristiansson och Christer Danielsson följer upp Susskinds föredrag ur ett skandinaviskt perspektiv”, berättar Helena Hallgarn, en av grundarna av VQ. 

Utöver Richard Susskind deltar även en annan internationellt mycket inflytelserik talare – Chris Bull, tidigare VD för Osborne Clarke och operativ chef för outsourcing-företaget Integreon. På VQ forum kommer Chris Bull att dela med sig av sina erfarenheter kring affärsutveckling och ledningsstrategier för advokatbyråer samt outsourcing av kunskapshantering m m.

”Intresset för VQ forum har varit väldigt stort och i princip alla större svenska byråer är redan anmälda”, berättar Ann Björk, den andra av VQ:s grundare. ”Detta är första gången Richard Susskind talar offentligt i Sverige och därmed ett av få tillfällen att få ta del av hans omvälvande och inspirerande tankar.”

För mer information om VQ forum, se bifogad konferensbroschyr och talarpresentation eller konferens-webbsidan.

Om VQ

Virtual Intelligence VQ är ett konsultföretag som bistår advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ är grundat av Helena Hallgarn och Ann Björk, två av Skandinaviens mest erfarna jurister på knowledge management-frågor för juristsektorn, med sexton respektive tio års praktisk erfarenhet från arbete på några av Sveriges största advokatbyråer.

För mer information om VQ samt pressbilder, se www.vqab.se eller kontakta gärna VQ direkt.

Helena Hallgarn
tel 46 (0)768-649 224
helena.hallgarn@vqab.se
  

Ann Björk
tel 46 (0)768-649 225
ann.bjork@vqab.se

Virtual Intelligence VQ AB
www.vqab.se

Taggar:

Om oss

Strategisk rådgivning för bättre kunskapsutnyttjande, ökad lönsamhet och affärsutvecklingVQ är en konsultbyrå med en helt ny nisch som riktar in sig på att bistå advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ erbjuder stöd och rådgivning för hur företag strategiskt ska kunna förbättra sin lönsamhet genom bättre utnyttjande av den samlade kunskapen, ökad effektivisering genom standardisering och snabbare tillgång till dokument samt större konkurrenskraft med hjälp av innovativa lösningar. Syftet är att göra företagen bättre rustade att möta utvecklingen framöver med ökad lönsamhet och långsiktiga affärsvinster. VQ har en unik kompetens med en kombination av juridik, verksamhetsförståelse och IT-kunskaper. Vår uppfattning är att IT-stöd ska utgöra integrerade verktyg i verksamheten i syfte att effektivisera och bättre tillvarata och sprida kunskap internt.