Ledande internationell strateg talar för svenska advokater om nya affärsmöjligheter

Virtual Intelligence VQ anordnar en konferens för jurister om kunskapshantering, strategier och trender på advokatbyråmarknaden den 11-12 november på Grand hotel i Stockholm. En av talarna på konferensen är den ledande strategirådgivaren Nick Jarrett-Kerr.

Nick Jarrett-Kerr är en av de internationellt mest välkända och välrenommerade strategiska rådgivarna till advokatbyråer i frågor som rör affärsutveckling, strategier och ledarskap. Nick Jarrett-Kerr är även ansvarig för strategidelen av Nottingham Law Schools MBA program och författare till boken "Strategy for Law Firms - After the Legal Services Act".

- ”Vi är mycket glada över att kunna presentera en sådan tung internationell talare som Nick Jarrett-Kerr på konferensen, säger Helena Hallgarn, en av grundarna till VQ. ”Nick är oerhört kunnig inom sitt område och har en mycket lång erfarenhet av strategiskt tänkande för advokatbyråer. Vad som är extra intressant är hans praktiska fokus på klient- och marknadsfrågor och vilka konkreta vägval en advokatbyrå kan göra för att differentiera sig från sina konkurrenter på ett framgångsrikt sätt.”

På VQ konferensen kommer Nick Jarrett-Kerr att tala om hur advokatbyråer bäst konkurrerar i sämre ekonomiska tider, hur aktuella trender på advokatmarknaden kan utnyttjas samt hur den traditionella affärsmodellen för advokatbyråer är på väg att förändras.

VQ konferensen, ”Knowledge and Strategy Forum”, vänder sig till advokatbyråer och juristavdelningar såväl i Sverige som utomlands. – ”Det har varit stort intresse för konferensen även internationellt och vi har redan ett flertal utländska deltagare anmälda”, berättar Ann Björk, en av VQ:s grundare.

Konferensen pågår i två dagar, där den första dagen har internationella talare och fokus på internationella trender, såsom de ökade kraven på kostnadseffektivitet och nya betalningsmodeller för advokater, medan dag två genomförs på svenska och är mer praktiskt inriktad. Några av de övriga talarna på konferensen är Lisa Göransson, ansvarig för Nordic Desk på Allen & Overy, David Fitch, Knowledge Management Director på Simmons & Simmons och Juliet Humphries, Head of Knowledge & Learning på Bird & Bird, med Annette Magnusson, generalsekreterare för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, som moderator.

För mer information om konferensen och anmälan, se http://www.vqab.se/our-offering/knowledge-and-strategy-forum-2010.aspx. För mer information om Nick Jarrett-Kerr, se http://www.jarrett-kerr.com.

 

Det var i mars som de tidigare Vinge-juristerna Helena Hallgarn och Ann Björk grundade VQ, ett företag med en helt ny nisch inom advokatvärlden som ska hjälpa advokatbyråer att bättre utnyttja den interna kunskapen via innovativa IT-lösningar. Nu tar man nästa steg med VQ utbildning, där konferensen i november utgör en del. En annan del är den utbildning om Knowledge Management som InfoTorg har anlitat Helena Hallgarn och Ann Björk att hålla den 22 september kl 17-19 i Stockholm, se http://www.anp.se/content/41435A427240435A4071/41435B4B7041435E45764143.

För mer information om VQ samt pressbilder, se www.vqab.se eller kontakta oss gärna direkt.

Helena Hallgarn
tel 0768-649 224
helena.hallgarn@vqab.se
  

Ann Björk
tel 0768-649 225
ann.bjork@vqab.se

Virtual Intelligence VQ AB
www.vqab.se

Taggar:

Om oss

Strategisk rådgivning för bättre kunskapsutnyttjande, ökad lönsamhet och affärsutvecklingVQ är en konsultbyrå med en helt ny nisch som riktar in sig på att bistå advokatbyråer och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ erbjuder stöd och rådgivning för hur företag strategiskt ska kunna förbättra sin lönsamhet genom bättre utnyttjande av den samlade kunskapen, ökad effektivisering genom standardisering och snabbare tillgång till dokument samt större konkurrenskraft med hjälp av innovativa lösningar. Syftet är att göra företagen bättre rustade att möta utvecklingen framöver med ökad lönsamhet och långsiktiga affärsvinster. VQ har en unik kompetens med en kombination av juridik, verksamhetsförståelse och IT-kunskaper. Vår uppfattning är att IT-stöd ska utgöra integrerade verktyg i verksamheten i syfte att effektivisera och bättre tillvarata och sprida kunskap internt.

Media

Media