Nu är det nya namnet klart: Datapoint och Virtus blir Kerfi AB

Nu är det nya namnet klart Datapoint och Virtus blir Kerfi AB Nu är det klart. Datapoint Svenska AB och Virtus AB som påbörjade sin fusion i våras tar gemensamt det nya namnet Kerfi som betyder "ordnad helhet" eller "system". Den 4 till 20 november besöker de sex orter för att presentera det nya bolaget Kerfi. - Kerfi blir en av de starkaste och mest heltäckande infrastruktur- och tjänste-leverantörerna mot stora och medelstora företag på den svenska marknaden. En målsättning är dessutom att bli den ledande IT- specialisten inom IT-infrastruktur, lösningar och driftstjänster i Norden. Det är viktigt för oss att gå ut och berätta detta. Därför gör vi nu denna satsning, säger Anders Grönlund som är vd för det nya bolaget, Kerfi. Under roadshowen lanserar Kerfi det nya bolag under det nya namnet och presenterar sin nya identitet. Kerfi arrangerar samtidigt en rad högaktuella seminarier inom områden som "Systems och Service Management enligt ITIL", "Drift- och förvaltningstjänster genom flexibel insourcing" samt "Teknisk infrastruktur". Roadshowen startar i Karlshamn den 4 november. Därefter blir det Linköping den 5 november, Malmö 11 november, Västerås 12 november, Göteborg 18 november samt Stockholm 20 november. - Det är viktigt för oss att vara nära våra kunder och därför vill vi synas med roadshowen i de regioner som täcker de 12 orter där Kerfi har sina kontor. Kontoren finns i Stockholm, Södertälje, Västerås, Linköping, Örebro, Norrköping, Göteborg, Malmö, Karlshamn, Karlskrona, Kristianstad och Växjö, säger Anders Grönlund. I början av 2004 flyttar Kerfi dessutom huvudkontoren i Stockholm till gemensamma lokaler i det nyinredda och moderna Millenniumhuset i Marievik. - Millenniumhuset pekar mot framtiden och passar för de planer vi har. Genom fusionen får vi tillgång till bättre kompetens på insourcing och specialiserad outsourcing, det vill säga driftshantering. Vi har redan mött mycket positiv respons från marknaden. Vi räknar nu med att fortsätta att växa med cirka tio procent under nästa år genom att erbjuda en bredare tjänsteportfölj till våra befintliga och nya kunder, säger Anders Grönlund Datapoint Svenska AB och Virtus AB var även tidigare som enskilda bolag stora på systemintegration. Inom ramen för Kerfi har de nu samlat denna kompetens inom ett gemensamt bolag. Samtidigt kan de dra nytta av den finansiella styrka som de har genom att vara ägda av den isländska koncernen Opin Kerfi Group. En gemensam nordisk strategi skapar också bättre förutsättningar för att driva stora projekt när det gäller både produkt- och tjänstelösningar. Med närmare 300 medarbetare på 12 orter, varav 160 systemkonsulter, finns förutsättningar att driva mycket stora projekt i hela landet. Det nya bolagets styrka är möjligheten att ta ännu bättre ansvar för kundens hela IT-process - från rådgivning, arkitektur och implementering till support, drift och förvaltning. Kerfi blir dessutom HPs största partner inom systemintegration och projektförsäljning och har även ett nära samarbete med Microsoft och Novell. - Jag tror definitivt på det här samgåendet, därför att vi får en ny stark spelare på den svenska marknaden. Det nya bolaget har inte bara en heltäckande IT-infrastrukturkompetens utan även de tillhörande tjänsterna för att implementera infrastrukturen, säger Roland Vejdemo, vd, HP Sverige. Moderbolagets målsättning med fusionen är att skapa en nordisk IT- koncern som utmanar de etablerade IT-jättarna i Sverige. Det nya bolaget, Kerfi AB, har en omsättning på över en miljard kronor. För ytterligare information: Anders Grönlund, vd, Kerfi AB Tel: 08-749 72 94, mobil: 070-849 72 94, e-post: anders.gronlund@kerfi.com Erik Samuelsson, marknadschef, Kerfi AB Tel: 08-546 00 240, mobil: 073-660 39 00, e-post: erik.samuelsson@kerfi.com Jenny Källberg / Birgitta Löfdahl, PR-ansvariga, Kerfi AB Tel: 08-546 00 259, mobil 073-660 39 66 / Tel: 08-749 71 74, mobil: 0708-49 71 74 birgitta.lofdahl@kerfi.com / jenny.kallberg@kerfi.com Om Kerfi AB Kerfi AB är en ledande leverantör av informationsteknik på den svenska marknaden. Som specialister på teknisk infrastruktur erbjuder Kerfi ett smart och flexibelt alternativ inom drifts- och förvaltningstjänster baserat på insourcing och specialiserad outsourcing. Kerfi har specialistkompetens inom Systems Management och Service management enligt ITIL. I bolagets roll som rådgivare bygger Kerfi ett nära och långsiktigt samarbete med kunderna där bolaget kan ta ansvar för helheten. Tillsammans med ett fåtal utvalda samarbetspartners erbjuder Kerfi lösningar och tjänster genom hela livscykeln, från design, arkitektur och implementering till support, drift och förvaltning. För mer information, se www.datapoint.se eller www.virtus.se. Om Opin Kerfi Group Opin Kerfi Group (OKG) är en nordisk IT-grupp med huvudkontor i Reykjavik. OKG är sedan 1997 börsnoterade på den isländska börsen i Reykjavik och är idag en ledande leverantör av informationsteknologi på den nordiska marknaden med partners som HP och Microsoft m. fl. Koncernen bedriver verksamheter i fyra olika länder. Omsättningen uppgick 2002 till 131 miljoner dollar och resultat före skatt och avskrivningar (EBITDA) uppgick till cirka 10 miljoner dollar. Antalet anställda i koncernen överstiger 650 personer. För mer information, se www.okg.is. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00730/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/03/20031103BIT00730/wkr0002.pdf

Om oss

Virtus är en ledande svensk systemintegratör och konsult inom högtillgängliga IT-plattformar för affärskritiska system. Virtus arbetar med systemförsäljning, konsult-verksamhet, programvaruverktyg och datalagringstjänster (SSP).

Dokument & länkar