Kraftig ökning för användningen av företagskort i Europa

Företag i Europa ökade under årets första sex månader sin användning av Visakort med 28,5%. Det visar nya siffror från Visa Europe.

”Även om marknaden för privatkort fortfarande är betydligt större ser vi ett tydligt ökat intresse från företag för att använda Visakort för företagsbetalningar både i Europa och Sverige”, säger Sven Estwall, regionchef för Norden och Baltikum på Visa Europe. Användningen av Visa företagskort ökade under året från 33,9 till 43,6 miljarder euro. Ökningen är tydlig både i privat och offentliga sektor. Såväl antalet företagskort som genomsnittligt transaktionsbelopp i butik ökade. Antalet kort steg med 21,7% procent till 6,5 miljoner. Det genomsnittliga transaktionsvärdet i butik var 124 euro, jämfört med 66,4 euro för privata Visakort. ”Samtliga Visas företagsprodukter, för såväl små som medelstora och stora företag, visade under året på ökad efterfrågan. Vi har även sett europeiska företag efterfråga bättre system för att övervaka sina betalningstransaktioner och därför har vi under året lanserat VIS (Visa Information System), ett nytt webbaserat rapporteringssystem som hjälper företag att enkelt övervaka sina utgifter”, säger Gabriele Cappelletti, Chef för Visa Commercial, Visa Europe. Visa Europe inkluderar: Andorra; Belgien; Cypern; Danmark; Estland; Finland; Frankrike; Gibraltar; Grekland; Grönland; Island; Irland; Israel; Italien; Lettland; Liechtenstein; Litauen; Luxembourg; Malta; Nederländerna; Norge; Polen; Portugal; Schweiz; Slovenien; Slovakien; Spanien; Storbritannien; Sverige; Tjeckien; Turkiet; Tyskland; Ungern; Österrike.

Prenumerera

Dokument & länkar