42 procent av svenskarna har råkat ut för inställda flyg eller tåg på semesterresan

Över en av tio drabbades av askmolnen från vulkanen

En ny undersökning från Visa Europe visar att 42 procent av svenskarna någon gång har råkat ut för inställda tåg eller flyg under sin semesterresa. Undersökningen visar också att 11 procent av svenskarna drabbades av den isländska vulkanen i våras. Det står också klart att vulkanen fick ekonomiska konsekvenser för drygt 70 procent av de drabbade svenskarna.

April och maj månad var en högst problematisk resperiod på grund av vulkanen Eyjafjallajökull. Lite drygt 11 procent av svenskarna drabbades av semesterreseproblem i samband med denna. Stockholmarna var överrepresenterade, mer än 17 procent av invånarna i Stockholm uppger att de drabbades. Minst drabbade var invånare i norra Mellansverige (Värmland, Dalarna, Gävleborg) där 5 procent uppgav att de fått problem. Undersökningen visar att det främst var unga svenskar i åldern 15-22 år (14 procent) som drabbades. Över 38 procent av de askmolndrabbade hade extrautgifter som översteg 1 000 kronor. 12 procent hade kostnader som översteg 5 000 kronor.

Dyra reseproblem löstes med kortbetalningar
När man råkar ut för problem med sin semesterresa är de vanligaste extrautgifterna, i storleksordning, mat och dryck (30 procent), alternativa researrangemang (19 procent) och boende (15 procent). Svenskar föredrar att betala dessa med kort – över 40 procent betalade med kort (25 procent med bankkort och 15 procent med kreditkort). Endast 13 procent betalade med kontanter och resecheckar tycks snart vara historia med en procents användning. 5 procent uppger att de lånade pengar för att kunna betala.

– Med tanke på att så många råkar ut för inställda resor på semestern, den tid då man minst av allt vill krångla med pengar och administration, är det glädjande att allt fler svenskar väljer kortet framför kontanter – ett bra mycket mer flexibelt och säkert betalningsmedel, säger Fredrik Westerman, chef för Visa Europe i Norden och Baltikum.

Stölder, försäkringar och topp 3 måste-ta-med
En av fem svenskar (19 procent) har råkat ut för rån eller ficktjuvar på semester. Folk i södra Sverige har drabbats mest (24 procent) medan invånare i norra Mellansverige än en gång drabbas minst (6 procent). Den största lärdomen är att förvara sina värdesaker på säkrare platser nästa gång (37 procent). Intressant nog är det få som utnyttjat sin försäkring – nästan 43 procent av de som haft problem under semesterresan har inte nyttjat någon försäkring. 13 procent uppger att de använde sig av sitt bank- eller kreditkorts försäkring.

Till sist, vad lämnar svensken aldrig hemma när de åker på en semesterresa? I rangordning är det bank- eller kreditkortet (87 procent), följt av mobilen (78 procent) och kameran (74 procent). Bara 8 procent skulle aldrig lämna datorn hemma.

* Undersökningen, som var webbaserad, genomfördes av Cint (Snabbasvar.se) i juni 2010 med 1174 svenska respondenter. Notera att undersökningen handlar om semesterresor och att affärsresor är exkluderade.

För mer information, vänligen kontakta:
Ellen Jurell, ellen.jurell@mslpr.se, 070-555 3136
presskontakt på MS&L för Visa Europe i Sverige

Om Visa Europe
I Europa finns nära 399 miljoner Visa bank-, kredit- och företagskort. Dessa kort användes för köp och kontantuttag till ett värde över € 1,4 biljoner under den tolvmånadersperiod som sträckte sig till slutet av mars 2010. 11,2 procent av allt som konsumenterna spenderar på försäljningsställen betalas med Visakort och mer än 70 procent är på Visa bankkort.

Visa Europe är en medlemsorganisation som sedan bolagsbildningen i juli 2004 ägs och styrs av över
4 000 europeiska medlemsbanker. I oktober 2007 frikopplades Visa Europe från det nya globala Visa Inc. och blev ett fristående bolag med en exklusiv, oåterkallelig och evig licens i Europa. Som ett dedikerat europeiskt betalningssystem kan Visa Europe snabbt anpassa sig efter behoven hos de europeiska bankerna och deras kunder – kortinnehavarna och handlarna. Dessutom kan organisationen leva upp till Europeiska Kommissionens mål om att skapa en enhetlig inre marknad för betalningar inom Europa.

Visa har överträffad acceptans i världen, dessutom är Visa/Plus ett av världens största globala nätverk av uttagsautomater som gör det möjligt att ta ut kontanter i lokal valuta i mer än 200 länder. För mer information, se www.visaeurope.com

Taggar:

Dokument & länkar