Marginell ökning i svenskarnas konsumtion under andra kvartalet

– snabbast tillväxt i april och fortsatt framgång för hotell & restaurang, enligt Visa Europes senaste Sverigeindex

STOCKHOLM, 30 augusti 2011 – Visa Europes Sverigeindex för andra kvartalet visar att svenskarnas konsumtion steg med 2 procent jämfört med samma period förra året. Detta är det åttonde kvartalet i rad av konsumtionsökning. Likt föregående kvartal var Hotell & restaurang den starkast växande konsumtionskategorin, medan Hem & hushåll minskade mest för tredje kvartalet i rad.

Betalningsföretaget Visa Europe presenterar idag för femte gången Visa Europes Sverigeindex, vilket indikerar förändringar i faktisk konsumtion genom att analysera transaktionsdata för de åtta miljoner Visakort som finns i omlopp i Sverige idag. Statistiken har justerats för att ta hänsyn till det ökande antalet Visakort, en allt större kortanvändning jämfört med kontanter samt inflation, vilket ger en bättre indikation på konsumtionsvanor än ojusterad rådata.

Konsumtionsökningen på 2 procent under andra kvartalet är en viss ökning från första kvartalet, då tillväxtsiffran var 1,5 procent. Den snabbaste tillväxten skedde i april, något som påsken bidrog till, för att sedan sakta ner i maj och återigen öka i juni.

Det genomsnittliga transaktionsvärdet låg på 322,9 kronor under andra kvartalet, vilket är en minskning jämfört med andra kvartalet förra året då siffran var 333 kronor. Detta pekar på att konsumenter använder sina Visakort allt oftare vid betalning av mindre summor.

- Andra kvartalet är det åttonde kvartalet i rad av konsumtionsökning, men tillväxtsiffrorna är lägre än både år 2010 och innan finanskrisen. Visa Europes Sverigeindex är en snabb och tillförlitlig indikator på hur svenskarnas konsumtion utvecklas och nu har vi sett en försiktig uppgång. Med tanke på situationen på finansmarknaden ska det bli intressant att se hur siffrorna för tredje kvartalet utvecklas, säger Christina Lind, Sverigechef på Visa Europe.

Hotell & restaurang behåller sin ledarposition
Visa Europes Sverigeindex bryter även ner siffrorna i åtta olika konsumtionskategorier* varav fyra uppvisade tillväxt under andra kvartalet; Hotell & restaurang, Mat, dryck & tobak, Transport & kommunikation samt Övriga varor & tjänster. Likt föregående kvartal stod Hotell & restaurang för den största tillväxten; konsumtionen steg med 11,9 procent jämfört med samma period förra året, vilket är den snabbaste ökningen hittills inom kategorin.

Hem & hushåll uppvisade den största minskningen, och har nu minskat tre kvartal i rad. Även konsumtionskategorierna Kläder & skor samt Kultur & fritid såg minskad konsumtionstillväxt.

Om Visa Europes Sverigeindex
Visa Europes Sverigeindex är baserat på transaktionsdata över samtliga Visa debit-, kredit-, och prepaid-kort som finns i omlopp i Sverige idag, vilket representerar en dryg fjärdedel av de svenska hushållens totala konsumtion. Statistiken har justerats för att ta hänsyn till det ökande antalet Visakort, konsumenter ökande kortanvändning jämfört med kontanter samt inflation, vilket ger indikation på faktiska förändringar i hushållens konsumtion.

Transaktionsdata för tre månader (från den 1 april 2011 till den 30 juni 2011) från svenska Visakort har bearbetats och analyserats av företaget Markit Economics.

Visa Europes Sverigeindex överensstämmer med officiell handelsstatistik, men uppvisar inte perfekt korrelation med BNP-utvecklingen över tid. Visa Europe har tidigare kunnat se indikationer på vändpunkter i ekonomin för åren 2007 och 2008 i statistiken.

Mer information och diagram finns i rapporten ” Visa Europe: Sweden Expenditure Index Q2” som hittas här: http://visa.se/se/press/publicerat_material.aspx


* Följande åtta kategorier ingår i Visa Europes Sverigeindex:

1. Mat, dryck och tobak:
   Mat, alkohol och icke alkoholhaltiga drycker samt tobaksvaror
2. Kläder och skor:
   Kläder, skor, tvätt och kemtvätt, skomakartjänster
3. Hem och hushåll:
   Möbler och hushållsartiklar, löpande underhåll till hemmet, vatten, elektricitet, gas
4. Hälsa och utbildning:
   Medicinska produkter, utrustning och tjänster, utbildningsmaterial såsom skolböcker och kurslitteratur
5. Transport och kommunikation:
   Inköp av fordon, transporttjänster, post och telefoni
6. Kultur och fritid:
   Semester, bio- och teaterbesök, samt konsumentprodukter såsom kameror och TV-spel
7. Hotell och restaurang:
   Restaurangbesök, catering och hotellvistelser
8. Övriga varor och tjänster:
   Personlig hygien såsom spa och frisör mm, personliga varor såsom klockor och smycken, försäkringar, ekonomiska tjänster och juridisk rådgivning

Presskontakt Sverige
Anne Caroline Båmstedt
JKL
Tel: 08-696 12 00
anne-caroline.bamstedt@mslgroup.com

Christina Lind
Sverigechef, Visa Europe
lindc@visa.com

Twitter: @VisaEuropeNews

Webb: www.visa.se, www.visaeurope.com

Om Visa Europe
I Europa finns 430 miljoner Visa bank-, kredit- och företagskort. Dessa kort användes för köp och kontantuttag till ett värde över € 1,6 biljoner under den tolvmånadersperiod som sträckte sig till sista mars 2011. 12,5 procent av allt som konsumenterna spenderar på olika försäljningsställen betalas med Visakort och mer än 70 procent av det är på Visa bankkort.

Visa Europe är en medlemsorganisation som sedan bolagsbildningen i juli 2004 ägs och styrs av över 4 000 europeiska medlemsbanker. I oktober 2007 frikopplades Visa Europe från det nya globala Visa Inc. och blev ett fristående bolag med en exklusiv, oåterkallelig och evig licens i Europa. Som ett dedikerat europeiskt betalningssystem kan Visa Europe snabbt anpassa sig efter behoven hos de europeiska bankerna och deras kunder – kortinnehavarna och handlarna. Dessutom kan organisationen leva upp till Europeiska Kommissionens mål om att skapa en enhetlig inre marknad för betalningar inom Europa.

Visa har överträffad acceptans i världen, dessutom är Visa/Plus ett av världens största globala nätverk av uttagsautomater som gör det möjligt att ta ut kontanter i lokal valuta i mer än 200 länder.  För mer information, se www.visaeurope.com

Taggar:

Dokument & länkar