Under sista kvartalet 2011 minskade européernas konsumtion för första gången på över två år

- Konsumtionen i EU minskade med 0,1% under fjärde kvartalet 2011, enligt ny rapport från Visa Europe

STOCKHOLM, 7 mars 2012 – Under sista kvartalet 2011 minskade konsumtionen för första gången på över två år, enligt Visa Europe EU Consumer Spending Barometer, som mäter konsumtionen i 27 EU-länder. Konsumtionen föll med 0,1% jämfört med samma kvartal år 2010, vilket även är en minskning jämfört med tredje kvartalet 2011, då konsumtionen ökade med 0,4%.

Philip Symes, Chief Financial Officer på Visa Europe, säger:

- Även om vår barometer visar att det har skett en minskning i konsumtionen för första gången på över två år, så är resultatet troligtvis bättre än förväntat med tanke på det ekonomiska klimatet. Konsumtionen under det första kvartalet 2012, tillsammans med effekten av den fortsatta återfinansieringen av euroländerna, kommer att vara avgörande i utvärderingen av hur allvarlig nedgången är. Siffrorna för fjärde kvartalet 2011 ger viss anledning till optimism eftersom vi ännu inte har sett en lika kraftig nedgång i konsumtionen som under lågkonjunkturen 2008/2009.

Kraftig konsumtionstillväxt i Östeuropa
Konsumtionsnivån i de olika EU-medlemsländerna varierade. Medan 13 länder uppvisade minskad konsumtion jämfört med samma period föregående år så ökade konsumtionen i 14 länder. Till exempel skedde en svag tillväxt i några av EU:s största ekonomier (Tyskland: +1,8% och Spanien: +1.6%), vilket jämnades ut av en minskning i andra stora ekonomier (Italien: -2,8% och Storbritannien: - 0,4%). Frankrike såg en liten förändring i konsumtionen under sista kvartalet 2011 (-0,1%). Samtidigt skedde en markant konsumtionsnedgång i Grekland, Portugal och på Irland.

Likt föregående kvartal gick många östeuropeiska länder emot trenden sett till hela EU, och uppvisade en fortsatt stark tillväxt i konsumtionen. Estland (+9,8%), Litauen (+9,7%), Lettland (+6,7%) och Slovenien (+6,1%) var några av de länder där konsumtionen ökade som kraftigast under fjärde kvartalet 2011.

Faktisk konsumtion i Europa
Visa Europes EU Consumer Spending Barometer är baserad på den faktiska konsumtionen som sker med Visas bank-, kredit-, och prepaidkort i 27 EU-länder. Datan justeras sedan efter förändringar i antalet kort i omlopp, förändringar i konsumenters betalningspreferenser och inflation. Till skillnad från en prognos eller undersökning ger barometern därmed en realistisk indikation på hur det står till med konsumtionen inom EU. Mer än en av åtta euro i Europa -, och nästan en av fyra kronor i Sverige - som spenderas idag betalas med ett Visakort. A antalet kort i omlopp fortsätter att öka. Detta gör Visa Europe till en av de mest pålitliga källorna när det gäller trender i konsumentbeteende. Tidigare år har Visas information haft något högre precision än officiella siffror när det gäller hushållskonsumtion och beräkning av BNP.

Visa Europe: EU Consumer Spending Barometer produceras i samarbete med Markit, som justerar rådatan över Visatransaktioner efter ett antal faktorer.

För rapporten i sin helhet: http://www.visaeurope.com/en/newsroom.aspx


Presskontakt Sverige
Anne Caroline Båmstedt
JKL
Tel: 08-696 12 00
anne-caroline.bamstedt@mslgroup.com

Christina Lind
Sverigechef, Visa Europe
lindc@visa.com

Twitter: @VisaEuropeNews
Website: www.visaeurope.com

Om Visa Europe
I Europa finns 445 miljoner Visa bank-, kredit- och företagskort. Dessa kort användes för köp och kontantuttag till ett värde av € 1.7 biljoner under den tolvmånadersperiod som sträckte sig till sista september 2011. 14 procent av allt som konsumenterna spenderar på olika försäljningsställen betalas med Visakort och mer än 80 procent av det är på Visa bankkort.

Visa Europe är en medlemsorganisation som sedan bolagsbildningen i juli 2004 ägs och styrs av över 3700 europeiska medlemsbanker. I oktober 2007 frikopplades Visa Europe från det nya globala Visa Inc. och blev ett fristående bolag med en exklusiv, oåterkallelig och evig licens i Europa. Som ett dedikerat europeiskt betalningssystem kan Visa Europe snabbt anpassa sig efter behoven hos de europeiska bankerna och deras kunder – kortinnehavarna och handlarna. Dessutom kan organisationen leva upp till Europeiska Kommissionens mål om att skapa en enhetlig inre marknad för betalningar inom Europa.

Visa har överträffad acceptans i världen, dessutom är Visa/Plus ett av världens största globala nätverk av uttagsautomater som gör det möjligt att ta ut kontanter i lokal valuta i mer än 200 länder. 
För mer information, se: www.visaeurope.com

Taggar:

Dokument & länkar