Visa Europes Sverigeindex visar minskad svensk konsumtionsökning i juni

Markant lägre tillväxt för andra kvartalet och lägsta svenska tillväxten på tio månader enligt Visa Europes Sverigeindex

Jämfört med en kraftig tillväxt på 6,5 procent under fjärde kvartalet år 2009 och 6,3 procent för första kvartalet i år har de svenska hushållens konsumtion mattats av kraftigt. Tillväxten för andra kvartalet i år ligger på endast 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Juni sticker dessutom ut som den månad med lägst konsumtionstillväxt under de senaste tio månaderna.

Betalningsföretaget Visa Europe presenterar idag för första gången Visa Europes Sverigeindex som mäter och analyserar de svenska hushållens konsumtion. Indexet är baserat på svenskarnas köp och betalningar med de sju miljoner svenska Visakort som finns i omlopp och som står för en fjärdedel av hushållens totala konsumtion i Sverige.

– Vår förhoppning är att Visa Europes Sverigeindex ska bidra till snabb insikt om faktisk konsumtion och fungera som en ledande ekonomisk indikator. Vår statistik överensstämmer med annan ekonomisk data och kan redovisas så snabbt tack vare vårt effektiva processystem, säger Fredrik Westerman, chef för Visa Europe i Norden och Baltikum.

– De två tidigare kvartalens konsumtion kan vara resultatet av ett uppdämt inköpsbehov. Återhämtningen i ekonomin påverkas både av hur det går i omvärlden och av hushållens konsumtion. När räntorna nu börjar stiga finns det risk för att det kan hålla nere konsumtionsökningen. Nästan hälften av hushållen med rörliga bolån är oroliga och en del av dem planerar att dra ned på sin konsumtion det kommande året, kommenterar Ylva Yngveson, Institutet för Privatekonomi på Swedbank.

Om Visa Europes Sverigeindex
Transaktionsdata för fem års tid (från den 1 januari 2005 till den 30 juni 2010) från svenska Visakort har bearbetats och analyserats av företaget Markit Economics. Statistiken har justerats för att ta hänsyn till det ökande antalet Visakort, en allt större kortanvändning jämfört med kontanter samt inflationen.

Visa Europes Sverigeindex överensstämmer med officiell handelsstatistik och kan, tack vare snabb datahantering, presenteras tidigare än annan liknande statistik. Visa Europes Sverigeindex uppvisar inte perfekt korrelation med BNP-utvecklingen över tid. Visa Europe har tidigare kunnat se indikationer på vändpunkter i ekonomin för åren 2007 och 2008 i statistiken.

Mer information och diagram finns i rapporten ”July 2010 – Visa Europe: Sweden Expenditure Index” som hittas här: www.visaeurope.com/swedenexpenditureindex
Visa Europe planerar att presentera Visa Europes Sverigeindex på kvartalsbasis framöver.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ellen Jurell, ellen.jurell@mslpr.se, 070-555 3136, presskontakt på MS&L för Visa Europe i Sverige
Fredrik Westerman, 08-440 35 70, Chef för Visa Europe i Norden och Baltikum

Om Visa Europe
I Europa finns nära 399 miljoner Visa bank-, kredit- och företagskort. Dessa kort användes för köp och kontantuttag till ett värde över € 1,4 biljoner under den tolvmånadersperiod som sträckte sig till slutet av mars 2010. 11,2 procent av allt som konsumenterna spenderar på försäljningsställen betalas med Visakort och mer än 70 procent är på Visa bankkort.

Visa Europe är en medlemsorganisation som sedan bolagsbildningen i juli 2004 ägs och styrs av över
4 000 europeiska medlemsbanker. I oktober 2007 frikopplades Visa Europe från det nya globala Visa Inc. och blev ett fristående bolag med en exklusiv, oåterkallelig och evig licens i Europa. Som ett dedikerat europeiskt betalningssystem kan Visa Europe snabbt anpassa sig efter behoven hos de europeiska bankerna och deras kunder – kortinnehavarna och handlarna. Dessutom kan organisationen leva upp till Europeiska Kommissionens mål om att skapa en enhetlig inre marknad för betalningar inom Europa.

Visa har överträffad acceptans i världen, dessutom är Visa/Plus ett av världens största globala nätverk av uttagsautomater som gör det möjligt att ta ut kontanter i lokal valuta i mer än 200 länder. För mer information, se www.visaeurope.com

Taggar:

Dokument & länkar