VISCOGEL STARTAR KLINISK FAS I/II STUDIE MED NYTT VACCINADJUVANS

Viscogel AB rapporterar idag att man har startat en fas I/II studie med ViscoGel®, ett nytt vaccinadjuvans baserat på bolagets kitosanteknologi. Prekliniska studier har visat att ViscoGel® är säkert och effektivt.

I den första delen av fas I/II studien kommer 30 försökspersoner att ges en singel dos av ViscoGel® för att utvärdera säkerheten av olika doser. I del två av studien kommer ViscoGel® i kombination med ett registrerat vaccin att ges till 100 försökspersoner för att utvärdera säkerhet och effekt. Studien genomförs på Karolinska Trial Alliance vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

”Det finns ett stort behov av nya säkra och effektiva vaccinadjuvans. De positiva resultaten från våra prekliniska studier indikerar att ViscoGel® kan möta dessa behov”, säger Peter Singer, VD Viscogel AB. ”Om resultaten i klinikstudien blir positiva kan ViscoGel® spela en viktig roll i utvecklingen av nya vacciner”.

Viscogel AB leder ett EU-finansierat projekt med 10 europeiska deltagare med målet att uppnå kliniskt Proof-of-Concept för bolagets vaccinadjuvans vid profylaktisk vaccination. Mer information om ViVac-projektet finns på www.vivac.se.

Kontaktperson:

Peter Singer, VD

Telefon: 0708 - 555 100

E-mail: peter.singer@viscogel.se

Om Viscogel AB

Viscogel AB grundades 2008 för att vidareutveckla och kommersialisera högkvalitativt kitosan och kitosan-geler för medicinskt bruk. Bolaget bygger på en unik kompetens inom kitosanområdet och har utvecklat Viscosan®som är ett kitosan av medicinsk kvalitet med unika egenskaper som inte återfinns i de standardprodukter som finns tillgängliga på marknaden idag. Bolaget har även utvecklat en ny viskoelastisk kitosan-gel, ViscoGel®, som kan bearbetas till små partiklar. Att gelen är partikulär medför att den lätt kan injiceras och att den har en stor yta tillgänglig för interaktion med immunsystemet. Detta möjliggör ett snabbt och förbättrat immunsvar. Viscogel AB ägs idag av grundarna, företagsledningen samt privata investerare.

Forskningen som ligger till grund för ovanstående resultat har erhållit anslag från Europeiska Unionens sjunde ramprogram, FP7, http://ec.europa.eu/research/rea ([FP7/2007- 2013] [FP7/2007-2011]) Avtal om anslag: nr 261954.

För mer information: www.viscogel.se

Taggar:

Dokument & länkar