VISCOGELS NYEMISSION FULLTECKNAD

Nyemissionen i Viscogel AB för vilken teckningsperioden avslutades den 15 april 2013 är fulltecknad. Genom emissionen tillförs bolaget 19 miljoner kr i nytt riskkapital och får två nya större ägare.

Syftet med den nu genomförda emissionen är att säkerställa finansiering för bolagets pågående partnersamarbeten, fortsatta licensieringsaktiviteter, samt möjliggöra utvärdering av ytterligare tillämpningar av bolagets teknologier. Emissionen har ägt rum till ett pris av 25 kr per aktie. Totalt har företaget efter emissionen 3 412 572 aktier.

”Vi är mycket glada över intresset som investerarna visat Viscogel. Kapitaltillskottet ger oss en stark ställning i våra kommersiella kontakter med målet att teckna licensavtal för Viscogels teknologi. Dessutom får vi nu möjligheter att utvärdera nya intressanta applikationsområden och marknader.” säger VD Peter Singer, Viscogel AB.

Kontaktperson:

Peter Singer, VD

Telefon: 0708 - 555 100

E-mail: peter.singer@viscogel.se

Om Viscogel AB

Viscogel AB är ett svenskt företag, grundat år 2008 vars affärsidé är att vidareutveckla och kommersialisera högkvalitativt kitosan och kitosan-geler för medicinskt bruk. Bolaget bygger på en unik kompetens inom kitosanområdet och har utvecklat Viscosan®som är ett kitosan av medicinsk kvalitet med unika egenskaper som inte återfinns i de standardprodukter som finns tillgängliga på marknaden idag. Baserat på grundteknologin har bolaget vidareutvecklat en ny viskoelastisk kitosan-gel, ViscoGel®, med egenskaper som väsentligt förbättrar effekten av vacciner. Viscogel AB ägs idag av grundarna, företagsledningen samt privata investerare.

Taggar:

Dokument & länkar