SBI-listade Vision Park genomför riktad nyemission

SBI-listade Vision Park genomför riktad nyemission till Handelsbanken, Länsförsäkringar WASA Småbolagsfond, Aragon samt Folksam Styrelsen i Vision Park Entertainment AB har i enlighet med bemyndigande från den ordinarie bolagsstämman den 26 augusti 1999 beslutat om nyemission om 755.000 aktier riktad till fyra svenska institutioner och kapitalförvaltare. Emissionen tillför bolaget ca 40 Mkr före emissionskostnader och ökar antalet utestående aktier till 8 755 000. Största aktieägare är Norsk Vekst ASA vars andel efter emissionen är 32,9 %. Emissionen genomförs till teckningskurs 53 kr per aktie. Teckningskursen fastställdes till den senaste veckans genomsnittskurs. De institutioner och kapitalförvaltare som emissionen riktades till är Handelsbanken, Länsförsäkringar WASA Småbolagsfond, Aragon samt Folksam. Emissionen genomförs i samarbete med Danske Securities. Likviden ska användas i samband med strategiska förvärv inom spel- och Internetunderhållning. "Emissionen skapar förutsättningar att stärka Vision Parks position som content provider", säger Leif Medin, styrelseordförande, Vision Park. För ytterligare information kontakta: Leif Medin, styrelseordförande Vision Park 08-663 92 40 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/27/20000127BIT00220/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar