SBI-listade Vision Park och Multi Media Norden går samman - bildar ledande skandinaviskt bolag inom e-underhållning

SBI-listade Vision Park och Multi Media Norden går samman - bildar ledande skandinaviskt bolag inom e-underhållning -SBI-noterade Vision Park går samman med den skandinaviska speldistributören Multi Media Norden och bildar ett ledande skandinaviskt företag inom e-underhållning -Samgåendet kommer att redovisas enligt poolingmetoden -Norsk Vekst blir ny storägare i Vision Park med 36,9 procent av kapital och röster -Det nya bolaget väntas under år 2000 omsätta 180-200 miljoner kronor -Samgåendet ger koncernen kontroll över hela värdekedjan - från produktutveckling via förlagsverksamhet till distribution - vilket skapar utrymme för högre marginaler -Det nya bolaget avser att fortsätta ta aktiv del i konsolideringen på marknaden för e-underhållning Samgåendet Styrelserna för Vision Park och Multi Media Norden har beslutat att föreslå ett samgående mellan bolagen. Samgåendet sker mellan jämbördiga parter och kommer att redovisas enligt poolingmetoden. Det genomförs genom att Multi Media Nordens aktieägare erhåller sammanlagt 3,9 miljoner B-aktier i Vision Park i utbyte mot sina aktier i Multi Media Norden. Samtidigt stämplas Vision Parks A-aktier om till B-aktier. Vision Parks och Multi Media Nordens aktieägare kommer att få 50 procent vardera av kapital och röster i det nya bolaget. Multi Media Nordens huvudägare investmentbolaget Norsk Vekst blir genom samgåendet största ägare i det nya bolaget med 36,9 procent av kapital och röster. Norsk Vekst har för avsikt att kvarstå som ägare i det nya bolaget. Det nya bolaget beräknas år 2000 omsätta 180-200 miljoner kronor. Antalet anställda blir runt 60. Samgåendet beräknas ske den 1 januari år 2000. Vision Park och Multi Media Norden avser att hålla extra bolagsstämmor senast den 15 december 1999 för att godkänna samgåendet. Motiv för samgåendet Samgåendet skapar det enda skandinaviska företaget inom elektronisk underhållning med alla verksamhetsled från mjukvaruutveckling till distribution. Vision Parks tonvikt på utveckling av e-underhållning och förlagsverksamhet kombineras med Multi Media Nordens fokus på förlagsverksamhet, distribution och inlicensiering av internationella dataspel. Den kombinerade produktportföljen rymmer ett brett spektrum av spel med titlar som BackPacker, Tomb Raider med Lara Croft och Might and Magic. Samgåendet ger goda förutsättningar att bygga en stark position på den framtida marknaden för e-underhållning, där olika medier och underhållningsformer integreras. Vision Park inledde i höstas en kraftfull satsning på detta område genom förvärvet av 51 procent av Internetföretaget Scarptor e-entertainment. Genom Multi Media Norden tillförs kompetens från framför allt kommersiell distribution av underhållning samt ett etablerat internationellt kontaktnät. Andelen egenutvecklad e-underhållning kommer att utgöra cirka 25 % av omsättningen under år 2000 och förväntas att öka efter hand. Resterande andel utgörs av inlicensierade spel som lokaliserats för de nordiska marknaderna samt distribution av spel. Kombinationen av spel ger det nya bolaget en väl sammansatt produktportfölj med lägre beroende av enskilda titlar. Lönsamhetspotentialen i egenutvecklade spel kan utnyttjas mer effektivt med en starkare förlagsverksamhet och en kraftfull distributionsverksamhet. Samgåendet gör också Vision Park till en attraktiv samarbetspartner för återförsäljare och internationella distributörer. "Genom att kontrollera hela värdekedjan fram till kund och dessutom kombinera traditionella distributionsformer med Internet, kommer vi att bli en mycket stark spelare på den nordiska marknaden", säger Vision Parks ordförande Leif Medin. "Med egen e-underhållning och starkare förlagsverksamhet kan vi bättre tillfredsställa våra kunders behov av en väl sammansatt produktportfölj. Härigenom kan vi stärka vår marknadsposition och öka vår lönsamhet", säger Lars Grinde, ordförande i Multi Media Norden. "Genom denna fusion skapar vi ett skandinaviskt bolag efter samma modell som brittiska EIDOS och amerikanska Electronic Arts. Svenska Enlight Interactive är det enda skandinaviska bolag vid sidan av Vision Park som har ett lika brett angreppssätt ", säger Vision Parks VD Thomas Brühl. Vision Park planerar att fortsätta ta aktiv del i konsolideringen av marknaden för e-underhållning. Styrelse och ledning Ledamöterna Ingemar Claesson, Björn Holmqvist och Leif Medin från Vision Parks styrelse och Arne Berggren, Petter Fjellstad och Lars Grinde från Multi Media Nordens styrelse föreslås till det nya bolagets styrelse. Det norska företagets ägare avser att föreslå Vision Parks ordförande Leif Medin till ordförande för det nya bolaget. Vision Parks VD Thomas Brühl blir VD för det nya bolaget. Multi Media Nordens VD Hans-Petter Kverneland avses utses till vice VD. Vision Park Vision Park är ett av Sveriges ledande företag inom elektronisk underhållning. Verksamheten är indelad i Game Studios, Publishing, Internet/Online och Multimedia. Bolaget har producerat försäljningssuccéer på spelmarknaden såsom BackPacker-serien, Fest i Mumindalen, Wannabe och Polis. Vision Park har inlett en internationell lansering av sina spel på nya marknader i Europa. Företaget förbereder för närvarande en kraftfull satsning på underhållning över Internet, där olika media och underhållningsformer väntas integreras för att skapa framtidens underhållning. Under verksamhetsåret 1998/99 ökade Vision Park sin omsättning med 160 procent till 21,1 Mkr. Resultatet före skatt vände till en liten vinst (82 kkr) jämfört med en förlust om 8,1 Mkr föregående år. Resultatet belastades med utvecklingskostnader för spel om 11,1 (9,4) Mkr. Vision Park har runt 30 anställda. Till följd av samgåendet kommer Vision Park att förkorta sitt innevarande räkenskapsår till 31 december 1999 (8 mån). Multi Media Norden Norska Multi Media Norden är en av Skandinaviens fem ledande distributörer av spel för PC- och PlayStation med dotterbolagen Wendros Multi Media i Sverige, Funware Multi Media i Danmark. Multi Media Norden har en marknadsandel inom pc-spel på cirka 20 procent i Norge, Sverige och Danmark och förbereder för närvarande en satsning på försäljning via internet. Bolaget representerar EIDOS, GT Interactive, BlueByte, The Learning Company, Mindscape, 3DO och Thrustmaster. Dessutom lokaliserar, förlägger och distribuerar Multi Media Norden egna licensierade spel för PC. Under 1998 steg omsättningen med 36 procent till 130 miljoner norska kronor. Under första halvåret 1999 ökade omsättningen med 27 procent till 56,5 miljoner norska kronor. Multi Media Norden har 27 anställda. Norsk Vekst Norsk Vekst är ett börsnoterat norskt investmentbolag med inriktning mot bolag med utvecklingsmöjligheter och tillväxtpotential. Norsk Vekst tar en aktiv ägarroll i sina investeringsobjekt och gör sina investeringar i samförstånd med övriga ägare och ledning. Norsk Vekst har en investeringshorisont som sträcker sig 3-5 år. Den 30 juni 1999 hade Norsk Vekst en investeringsportfölj bestående av 21 företag med ett förvaltat kapital om 1,4 miljarder norska kronor. För ytterligare information kontakta: Leif Medin, 0708-44 13 33 styrelseordförande Vision Park Thomas Brühl, VD Vision Park 08-663 92 40 Lars Grinde, partner Norsk Vekst och styrelseordförande Multi Media Norden +47-22 01 04 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00140/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/09/19991109BIT00140/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar