SBI-listade Vision Park och TV3 lanserar pilotprojekt inom e-underhållning för Hockey VM 2000

SBI-listade Vision Park och TV3 lanserar pilotprojekt inom e-underhållning för Hockey VM 2000 Vision Park och TV3 har slutit avtal och därigenom påbörjat utvecklingen av ett integrerat TV- och Internetprojekt. I framtiden kommer TV och Internet sammanflätas i ett format. Ett sådant totalkoncept kommer TV3 som kanal och Vision Park som innehållsproducent lansera i maj. Projektet kommer att bestå av flera olika Internettjänster däribland en tredimensionell chat som knyts till Hockey VM som sänds exklusivt på TV3. Vision Park tillför en av sina färdigutvecklade e-underhållningsprodukter samt Internet teknologin. TV3 ställer en av sina stora TV-satsningar Hockey VM och dess varumärke till förfogande. Dessutom tillför TV3 distributionen och accessen till sina TV-tittare. -- Vi definierar en content provider för Internet som den som skapar, utvecklar och förlägger e-underhållningsprodukter med egna rättigheter. Vision Park är en sådan content provider, säger Vision Parks VD Thomas Brühl. -- TV3 som kanal tror starkt på integreringen mellan Internet- och TV- formatet och kommer aktivt att driva denna utveckling, säger TV3:s VD Petter Nylander. Projektet kommer att förhandsvisas av TV3 och Vision Park under april 2000. Den utvecklade Internet produkten och dess teknologi är väl förberedd för att kunna dupliceras och adapteras till helt nya marknader. Visar det sig att konceptet är en succé kommer det att ske en fortsatt expansion utanför Sverige. Ytterligare information till journalister kan lämnas av: Thomas Brühl, VD, Vision Park 08-663 92 40 Petter Nylander, VD, TV3 08- 562 023 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT00330/bit0002.pdf

Dokument & länkar