100 möjligheter för socialtjänsten

Förutsättningarna för det sociala arbetet har ändrats, men det har inte socialtjänsten. Resultatet är att det saknas grundläggande resurser för att hjälpa de barn och vuxna som är i behov av stöd. Hur kommer vi tillrätta med de utmaningar som socialtjänsten står inför? Den frågan diskuteras vid ett seminarium som Vision anordnar i Lund.

När: Fredagen den 17 april 2015

Var: Lund, Kristallen (kommunhuset vid centralen i Lund), plan 7 rum Meteoriten

Vision tog nyligen fram rapporten ”100 röster om framtidens socialtjänst”. I den ger medlemmarna sina förslag på lösningar för krisen inom socialtjänsten. Vid seminariet i Lund diskuteras förslagen med såväl medlemmar som andra berörda.

- Medarbetarna i socialtjänsten måste få en rimlig arbetsbelastning och vi ser en rad möjligheter att förbättra, säger Visions förbundsordförande Veronica Karlsson, förbundsordförande i Vision.

- Det handlar bland annat om att det behövs ett nationellt mått för antalet ärenden per handläggare, att nyanställda får rätt introduktion, att IT-systemen reformeras och att chefer avlastas och får tid att vara närvarande ledare. En del i att åstadkomma detta är att regeringen bör tillsätta en socialtjänstkommission som får i uppdrag att se över hela socialtjänsten, säger Veronica Karlsson.

På plats i Lund finns under fredagen bland andra Anna Nilsson, förbundsstyrelsedamot i Vision, och Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg i Vision. De kommer under eftermiddagen också att träffa socialdirektör Annika Pettersson.

Program seminarium

11:30 Anna Nilsson, förbundsstyrelseledamot och ordförande Vision Lund hälsar välkommen.

11:45 Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg i Vision redogör för senaste forskningen om arbetsvillkoren i socialtjänsten och Visions arbete med framtidens socialtjänst.

12:45 Workshop kring Visions rapport ”100 röster om framtidens socialtjänst”.

13:30 Avslut

Övriga hållpunkter

10.00 Visions representanter möter medarbetarna på enheten Resurs och utveckling vid Socialförvaltningen i Lund.

13.30 Visions representanter träffar socialdirektör Annika Pettersson

Media hälsas varmt välkomna!

För ytterligare upplysningar, kontakta:

Carina Bellborn, regionombudsman Vision, tfn 040 - 664 21 95

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Kristina Folkesson, Visions socialpolitiska strateg, tfn 072 – 214 95 80

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 173 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048