4500 medlemmar inom kyrkan fick nytt avtal

4500 medlemmar inom kyrkan fick nytt avtal Idag, fredagen den 24 mars, undertecknade SKTF och arbetsgivaren Församlingsförbundet ett avtal som rör 4 500 medlemmar. När det gäller prästerna har ännu ingen uppgörelse kunnat träffas och förhandlingarna fortsätter därför. - Efter ett långt och gediget arbete har SKTF fått gehör för kravet på tryck-, yttrande- och meddelarfrihet, säger ombudsmännen Kurt Blomqvist och Lars Enroth. På samma sätt som offentliganställda har dessa rättigheter reglerade enligt lag, har kyrkans anställda fått samma rättigheter genom detta nya avtal. Löneutrymme Från och med den 1 januari år 2000 utfaller 1 procent generellt till alla. På så sätt höjs lönenivån för samtliga. Enligt de löneöversynsförhandlingar som ska gälla från och med 1 april år 2000 finns ett lägstutrymme på 2,2 procent för dem som tjänar under 15 000 kr/mån. För dem som tjänar över 15 000 kr/mån finns ett lägstutrymme på 1,9 procent. Detta är ett utrymme som ska fördelas i de lokala förhandlingarna. Till detta tillkommer ett verksamhetsutrymme på lägst 0,5 procent, vilket inte får fördelas senare än oktober år 2000. - Som ett hjälpmedel inför de lokala förhandlingarna har parterna tillskapat en bilaga i PU-avtalet om en modell för lokal lönebildning, säger Lars Enroth. Löneöversynsförhandlingarna ska vara genomförda senast den 31 augusti år 2000. För mer information om avtalet kontakta: Kurt Blomqvist, ombudsman SKTF, 08-789 65 44 Lars Enroth, ombudsman SKTF, 08-789 63 90 SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Rapporter, undersökningar, pressmeddelanden och annat hittar du på: www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00950/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00950/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar