Allmännyttan - en krisbransch?

Allmännyttan - en krisbransch? SKTF publicerar idag en rapport om de allmännyttiga bostadsbolagen och deras ekonomiska betydelse för kommunerna. - Kommunerna måste ta sitt ansvar så att alla invånare erbjuds goda bostäder till rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar, säger SKTFs förbundsordförande Inger Efraimsson. - Många kommuner har fortfarande ansträngd ekonomi. Det gäller inte minst de kommuner som har akuta ekonomiska problem med sina bostadsföretag. Det är därför inte rimligt att kräva att kommunerna på egen hand ska lösa dessa problem. - Då drabbas skola, vård och omsorg hårt. Det accepterar vi inte. Andra lösningar måste undersökas. En tänkbar lösning kan vara att kommunernas borgen för bostadsföretagen lyfts av och tas över av staten, säger Inger Efraimsson. Genomgången visar * att 100 av de 276 undersökta företagen gick med förlust 1997 * att bostadsbolagen gick bäst i Stockholms län och sämst i Gävleborgs län, när bolagens resultat sätts i relation till antalet kommuninvånare * att vinsten för de undersökta företagen sammanlagt uppgick till 1,9 miljarder kronor * att 40 företag fick drygt 0,4 miljarder kronor i kapitaltillskott under 1997 * att den justerade vinsten förra året (1,9-0,4) uppgick till 1,5 miljarder kronor Undersökningen bygger på en genomgång av 276 allmännyttiga bostadsföretags resultaträkning för 1997. Företagen ligger i 242 olika kommuner SKTFs rapport 16/98 "Är allmännyttiga bostadsföretag kommunernas krisbransch ?" finns på vår hemsida www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar