Anställ fler utlandsfödda i kommunerna

Kommuner och landsting bör anställa fler utlandsfödda för att öka integrationen i samhället. Det anser 87 procent av SKTFs medlemmar som jobbar i kommuner och landsting, enligt en färsk undersökning från SKTF. Undersökningen visar att SKTFs medlemmar är i högre utsträckning benägna att bejaka etnisk integration än ”svensken” i gemen.– Sveriges kommuner och landsting står inför stora pensionsavgångar. Nu har man ett gyllene tillfälle att öka mångfalden bland de anställda.

SKTFs undersökning visar också att: • SKTFs kvinnliga medlemmar är i högre grad benägna att bejaka etnisk integration jämfört med förbundets manliga medlemmar.

• Desto högre utbildning desto större intresse av att se fler personer med annan etnisk bakgrund i arbets- och samhällslivet.

• Yngre känner i högre grad än äldre att de kan göra en insats för att hjälpa invandrare att bli en del i samhället. De är generellt mer positiva till integration jämfört med äldre.

• Upp emot 80 procent anser att ju synligare invandrare är i SKTF desto bättre.

– Vi vill utmana Sveriges arbetsgivare och andra fackförbund att bli bättre och snabbare i det etniska mångfaldsarbetet. Även vi i SKTF har en stor underrepresentation när det gäller förtroendevalda med annan etnisk bakgrund än svensk. Därför måste vi börja med att själva göra hemläxan och arbeta för fler fackliga företrädare och styrelsemedlemmar med annan etnisk bakgrund än svensk i SKTF, säger Eva Nordmark.

SKTFs undersökning är en webbaserad enkätundersökning som genomfördes under oktober och november 2006. 4 745 personer besvarade enkäten. Hela undersökningen finns på www.sktf.se.

För mer information kontakta Klas Bergnehr, ombudsman med ansvar för etnisk mångfald, tfn: 08-789 64 13. För information om undersökningens genomförande kontakta Gerry Andersson, marknadsanalytiker, tfn: 08- 789 63 60.

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera