Arbetet med innovationer i välfärden brister - OBS RÄTTELSE i bifogad grafik

Innovationer är en förutsättning för att offentlig sektor ska klara framtidens välfärd. Trots det saknar tre av fyra kommuner i dag en övergripande innovationsstrategi för hur verksamheten ska utvecklas. Det visar en undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Vision.

- Innovationer i offentlig sektor handlar om att utveckla nya arbetssätt, tjänster och metoder – och att omsätta dessa i praktiken. Det här är nödvändigt om välfärden ska klara framtidens utmaningar. Med nuvarande situation riskerar vi att få en offentlig sektor som inte kan tillgodose medborgarnas behov och önskemål, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Undersökningen visar att kommuner, landsting och regioner har ett omfattande arbete att göra när det gäller att bli innovationsvänliga arbetsplatser. Bara 13 procent av kommunerna har en övergripande innovationsstrategi som tar sikte på hur organisationens olika delar ska utvecklas. 67 procent svarar direkt nej på samma fråga, medan tio procent uppger att man i nuläget jobbar med att ta fram en sådan strategi.

För landstingen är siffrorna något bättre. Vartannat landsting/region säger sig ha en övergripande innovationsstrategi. Men 38 procent svarar nej och 12 procent uppger att man arbetar med att ta fram en sådan strategi.

- Landstingen ligger lite bättre till än kommunerna, men det här håller inte. Förväntningarna på offentlig sektor och välfärdstjänsternas kvalitet ökar och samtidigt finns det stora rekryteringsbehov. För att klara detta behöver vi bli mer effektiva och arbeta smartare, säger Veronica Magnusson.

Undersökningen visar också att fyra av tio kommuner saknar metoder för att tillvarata idéer från medarbetarna. Sex av tio kommuner ger heller inget stöd till chefer för att utveckla innovationer i deras verksamheter.

- Innovationer i offentlig sektor är en fråga om överlevnad och Vision vet att chefer och medarbetare har mycket idéer om vad verksamheten behöver. Jag blir därför oroad när jag ser att våra medlemmar saknar rätt förutsättningar för att vara innovativa eller att deras kunskaper inte tas tillvara, säger Veronica Magnusson.

Vision har inlett ett intensivt arbete för att främja innovationer på våra arbetsplatser, bland annat genom ett innovationsnätverk som ska ge arbetsgivare, chefer och medarbetare verktyg för att utveckla verksamheten.

Undersökningen genomfördes av Novus under perioden 15-29 oktober 2015. HR-chefer/personalchefer i 217 av 290 kommuner deltog, vilket ger en svarsfrekvens på 74,8 procent. 11 av 21 HR-direktörer eller motsvarande i landsting/regioner deltog, vilket ger en svarsfrekvens på 52,3 procent.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 746 21 24

För ytterligare information, kontakta:

Anneli Hagberg, välfärdspolitisk strateg i Vision, tfn 072 – 216 73 95

Jonas Karlsson, chefs- och ledarskapsstrateg i Vision, tfn 076 – 133 03 31

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 176 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media