Arbetsrätten tillräckligt flexibel idag

Arbetsrätten tillräckligt flexibel idag Arbetsrätten är återigen omdiskuterad. Miljöpartiet har i riksdagen lagt en motion som de borgerliga partierna stödjer. Förslaget innebär att två personer får undantas från turordningsreglerna då arbetsbrist uppstår i ett företag. - Många säger att arbetsrätten behöver anpassas inför tjugohundratalet. Vi kan hålla med om det, men bara till en del, säger Anders Hult, förbundsjurist på SKTF. - SKTFs grundsyn är att arbetsrätten måste tillgodose berättigade krav på flexibilitet för att företag ska kunna utvecklas och växa till nytta för sysselsättningen och samhällsutvecklingen i stort. Men arbetsrätten måste också fungera som skydd för den enskilde individen och främja utveckling inom organisationerna på områden som handlar om inflytande, frihet och trygghet för de anställda. SKTFs uppfattning är att dagens arbetsrätt på det hela taget lever upp till dessa krav, fortsätter Anders Hult. - SKTF delar inte uppfattningen att turordningsreglerna vid arbetsbrist behöver ändras för att uppnå ökad flexibilitet. Motivet till lagändringen är att den kvarvarande personalstyrkan måste ha tillräcklig kompetens för att kunna driva verksamheten vidare. Enligt vår uppfattning tillgodoser arbetsrätten redan idag alla rimliga krav på att så blir fallet. Den gör det på tre sätt. De som blir kvar måste enligt lagen ha tillräckliga kvalifikationer för sitt arbete. Om inte det räcker finns möjlighet att genom kollektivavtal, så kallad avtalsturlista, komma överens om en annan turordning. Ytterligare ett alternativ är att arbetsgivaren kommer överens med en arbetstagare om att dennes anställning ska upphöra mot att ett avgångsvederlag utbetalas, säger Anders Hult. - Den föreslagna lagändringen leder till ökat godtycke på arbetsplatserna. SKTF anser tvärtom att vad som behövs är en större förutsägbarhet, rättssäkerhet och rättvisa för de anställda, avslutar Anders Hult. Vill du veta mer om SKTFs syn på arbetsrätten? Se vårt diskussionsmaterial på vår hemsida www.sktf.se. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Rapporter, undersökningar, pressmeddelanden och annat hittar du på: www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00490/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00490/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar