Bra jobbinsats lönar sig inte i kyrkan

Bara en av tio medarbetare i Svenska kyrkan anser att de kan påverka sin lön genom sin arbetsinsats. Det visar en undersökning som Vision har gjort.

I undersökningen har drygt 2000 av Visions medlemmar inom Svenska kyrkan svarat på frågor om bland annat lön och ansvar. Och uppfattningarna om det går att påverka sin lön genom att göra ett bra jobb är splittrade.

Mer än hälften svarar att de inte alls eller endast i liten utsträckning kan påverka lönen genom sin arbetsinsats. Var tredje anser att de kan påverka till en viss del, medan bara en av tio anser att deras arbetsresultat avspeglar sig på lönen.

- Att det är så många som anser att de inte kan påverka lönen genom sin prestation är anmärkningsvärt. Lönerna är arbetsgivarens största kostnad och då vore det smart att i högre grad använda lönen för att motivera goda arbetsresultat och bidrag till verksamhetens utveckling, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Undersökningen visar också ett tydligt samband mellan om man har möjlighet att påverka den egna lönen genom sin arbetsinsats och hur nöjd man är med sin lön. Bland de som är mycket nöjda med sin lön anser 97 procent att lönen påverkas av prestationen. Motsvarande siffra bland de som är missnöjda med sin lön är 29 procent.

- Det här är ett samband som arbetsgivaren borde fundera över. Att låta medarbetarna i Svenska kyrkan vara delaktiga och att se till att lönen sätts i bra samtal med chefen, skulle ge betydligt mer nöjda medarbetare, säger Veronica Magnusson. 

- Undersökningen visar att avtalet tydligare måste reglera vad som förväntas av arbetsgivare, lönesättande chefer samt de anställda. Här har Vision och arbetsgivaren ett gemensamt ansvar, säger Veronica Magnusson.

Vision organiserar omkring 4600 medlemmar i Svenska kyrkan, bland andra diakoner, ekonomer, församlingsassistenter och präster.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 746 21 24

För ytterligare information, kontakta:

Matteus Carnevall, ombudsman Vision, tfn 072 – 515 30 02

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 176 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media