Grattis alla kvinnliga präster!Pressmeddelande 2008-09-23

Idag inleds Kyrkomötet i Uppsala. I år är det 50 år sedan Kyrkomötet 1958 sade ja till att även kvinnor skulle kunna prästvigas i Sverige. Men kvinnor mötte hårt motstånd i många år och en del biskopar vägrade att prästviga kvinnor. Efter decennier av diskussioner är det idag i stort accepterat att även kvinnor kan prästvigas och även bli kyrkoherdar.

- Jag anser att kvinnoprästfrågan inte är ett stort problem för kyrkan idag. Vi kämpar med mycket värre saker. Det finns andra områden i samhället som är mer mansdominerade och har större problem än vad kyrkan har gällande jämställdhet. Men själv är jag förstås jätteglad över att det fanns kvinnor och män som inte vek sig för motståndet för 50 år sen! Att samvetsklausuler och skiftande bibeltolkning idag närmat sig varandra, och att det numera är lika accepterat med kvinnliga präster såväl som kvinnliga kommundirektörer, polischefer eller kvinnliga metallarbetare, säger Ami Dahlblom, kyrkoherde i Nykvarn.

Ami Dahlblom är medlem i SKTF, liksom många andra anställda i Svenska Kyrkan. SKTFs ordförande Eva Nordmark sänder följande hälsning till alla kvinnliga präster:

- Idag är närmare hälften av alla präster kvinnor. I vårt jämställda samhälle är det en självklarhet att även kvinnor kan vara präster, men det har det inte alltid varit. Ingen annan fråga har väckt så stor uppmärksamhet inom kyrkan under 1900-talet. Men attityderna i samhället till jämställdhet har förändrats och så även i kyrkan, vilket jag tycker är väldigt glädjande. Nu hoppas jag att snart även hälften av kyrkoherdarna och biskoparna är kvinnor. Det handlar ju om allas lika värde. Ett stort grattis vill jag säga till Svenska Kyrkan och till alla kvinnliga präster, kyrkoherdar och biskopar idag när kyrkomötet öppnas!, säger Eva Nordmark.

För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070 624 13 11, eller Ami Dahblom på tel 0768-27 11 50.

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera