Höga krav på tillgänglighet pressar medarbetare

Kraven och förväntningarna på att vara tillgänglig utanför arbetstid är stora. För många handlar det om över 100 timmar jour eller beredskap i månaden. I en ny undersökning från Vision vittnar medarbetarna om såväl sömnstörningar som brist på återhämtning.

I undersökningen har 1056 medlemmar svarat på frågor om sin jour- eller beredskapstjänstgöring. Resultatet visar att de ofta måste vara tillgängliga över 100 timmar utöver sin vanliga arbetstid under en månad. Många, hela 51 procent, behöver också ibland vara tillgängliga på sin fritid utan att de får någon ersättning.

- Vi kan se att jour och beredskap används på ett sätt som inte var tänkt när regelverket togs fram. Avtalen har helt enkelt inte hållit jämna steg med teknikutvecklingen och tar inte tillräcklig hänsyn till de krav som ställs i vårt arbetsliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

- Så här kan vi inte ha det. Att medarbetarna mår dåligt och överväger att byta jobb är något som Vision tillsammans med arbetsgivarna måste göra någonting åt, säger Veronica Magnusson.

Vision vill nu:

  • Införa ett maxtak för hur mycket beredskap som ska få förekomma.
  • Skärpa kraven på att jour och beredskap bara ska användas när det är absolut nödvändigt.

  • Förbättra möjligheterna för vila och återhämtning för arbetstagare som har beredskap.

  • Förnya kollektivavtalet så att reglerna kring beredskap anpassas till den tillgänglighet som ny teknik möjliggör.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070- 319 13 76

För ytterligare information om undersökningen, kontakta:

Jenny Andersson, utredare Vision, tfn 072- 732 06 72

Matteus Canevall, ombudsman Vision, tfn 072- 515 30 02

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera