Hur får vi bort de ojämställda lönerna?

Löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher och sektorer är stora. Under ett arbetsliv skiljer det flera miljoner kronor. Det visar nya beräkningar. Torsdagen den 28 januari diskuterar Vision de ojämställda lönerna i Malmö.

Med hjälp av Statistiska centralbyråns lönestatistik har Vision räknat på hur mycket tre jämförbara yrkesgrupper – ekonomer, personalchefer och driftstekniker inom IT – förlorar på att arbeta i en sektor där flest är kvinnor, jämfört med i en sektor där flest är män. Resultatet är svindlande summor som visar att arbetet i kvinnodominerade yrken, branscher och sektorer värderas lägre än arbetet i de mansdominerade.

Hur kan vi få bort dessa strukturella löneskillnader? Vad kan Vision i Malmö stad åstadkomma inom ramen för den lokala löneprocessen? Vad behöver göras nationellt?

Torsdagen den 28 januari träffar Visions förbundsordförande Veronica Magnusson Visions ombud och förtroendevalda i Malmö stad. Deltar gör även Malin Beckman, Malmö Jämställdhetsbyrå, Martina Skrak, tidigare kommunalråd och Visions jämställdhetsstrateg, Olof Ambjörn.

Veronica Magnusson är tillgänglig efter mötet för att kommentera Visions beräkningar och arbetet för jämställda löner.

Tid: Den 28 januari kl. 09.30

Plats: Sankt Gertrud, Östergatan 7B, Malmö

Läs gärna Visions PM ”Strukturella löneskillnader – en ojämställd historia” http://vision.se/Opinion/rapporter/2016/strukturella-loneskillnader---en-ojamstalld-historia/

För ytterligare information, kontakta Carina Bellborn, ombudsman i Vision, tfn 072- 537 03 37.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Multimedia

Multimedia