Hur tar Tidaholm tillvara kompetensen hos nyanlända?

Tisdagen den 1 december besöker Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, Tidaholms kommun. Tillsammans med Ove Jansson, bibliotekschef i Tidaholm och första vice ordförande i Vision, träffar hon medlemmar, chefer och frivilliga som jobbar med integration och flyktingmottagande.

- Medarbetarna i verksamheterna gör med sitt engagemang och sin professionalism ett fantastiskt arbete för att erbjuda människor som flytt en ny framtid i Sverige. En viktig del i mottagandet handlar om att ta tillvara nyanländas kunskaper och kompetens. Kompetens som behövs, inte minst i välfärden. Jag ser fram emot att höra hur man jobbar med dessa frågor i Tidaholm, säger Veronica Magnusson.

Program tisdag 1 december

Kl. 10.00- 11.30 Möte med Patrik Broberg, integrationssamordnare. Patrik jobbar också inom Skara Stift som stiftskonsulent i asyl-och flyktingfrågor. Uppdraget är att hitta arbetssätt för hur kyrkorna inom stiftet ska arbeta med flyktingar, i synnerhet barn och unga.

11.45- 13 Lunch politiker, tjänstemän och lokala företrädare för Vision.

13.30 - 14.30 Besök på biblioteket och deras infocenter för asylsökande.

14.30– 15.45 Besök på Kyrkans hus och fika med medlemmar.

Välkommen!

Veronica Magnusson är tillgänglig för media under dagen. Kontakta Peter Andersson, strategisk rådgivare på Vision, tfn 070 473 99 01 eller Maria Martinsson, pressekreterare, tfn 070 65 55 048.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 176 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Media

Media