IT-svek för kommunanställda

INGEN IT-UTBILDNING UTAN PENGAR I våras aviserade regeringen ett förslag om en IT-utbildning av offentliganställd personal. Till detta beräknade de att avsätta 1,1 miljarder. Detta var ett otroligt välbehövligt beslut som då välkomnades av SKTF och våra medlemmar. Utbildningen skulle kunna ge stora kvalitetslyft och förbättra effektiviteten i den offentliga servicen. I dagens budget har regeringen valt att enbart notera att offentliganställda, särskilt kvinnor och kontorister, har mycket stora behov av IT-utbildning. Däremot avsätter regeringen inga pengar till detta, utan ger AMS uppdraget att ordna IT-utbildning inom sina nuvarande ramar. - Det är nödvändigt att regeringen avsätter pengar till IT-utbildning för de anställda i kommuner och landsting. Det krävs en liknande lösning som regeringen gjorde tillsammans med Industriförbundet och deras anställda, säger Inger Efraimsson. - Det handlar om att höja en stor grupp kvinnors kompetens och förbättra deras möjligheter att behålla och utveckla sina arbeten och ha eget inflytande över sin livssituation, säger Inger Efraimsson. SKTF har under lång tid slagits hårt för att uppmärksamma kontorspersonalen i kommuner och landsting som riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden med otillräcklig IT-kompetens. Det gäller en mycket stor grupp, framför allt kvinnor, som i takt med den snabba tekniska utvecklingen och införandet av bland annat elektronisk handel och administration, ställs inför stora förändringar av arbetssituationen. - Det är oansvarigt att regeringen skjuter upp sina förslag om kompetensutveckling i arbetslivet ännu längre. Dagligen ser vi i facket människor som aldrig får en chans att klara av de nya krav som samhället och arbetsgivaren ställer på deras jobb. De har inte tid att vänta längre, säger SKTFs förbundsordförande Inger Efraimsson. - Vi som är parter på arbetsmarknaden har förklarat oss beredda att ta ansvar för vår del, men behoven är så stora att statligt stöd måste till. I vårens budget utlovades att detaljerna till ett sådant stöd skulle utarbetas till höstbudgeten. Nu skriver regeringen att de skjuter på den frågan ytterligare, till våren 1999. - Detta innebär att stödet till kompetensutveckling inte kommer att kunna gälla från tidigast år 2000. Då får vi ännu ett år där människor på arbetsmarknaden kommer att trängas ut i arbetslöshet för att de inte har fått möjligheten att följa arbetets utveckling, säger Inger Efraimsson. Mer om SKTFs syn på regeringens höstbudget kommer att finnas på hemsidan: www.sktf.se Mer information finns att få på hhtp://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (98-37budget.doc) (98-37budget.pdf)

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera