Jämställdheten har fått stort utrymme i budgetpropositionen

Kvinnoslantens arbete har gett resultat: Jämställdheten har fått stort utrymme i budgetpropositionen De tre fackförbunden ST, HTF och SKTF som står bakom kampanjen Kvinnoslanten är idag mycket nöjda. Budgetpropositionen innehåller flera konkreta åtgärder för att främja kvinnors ställning på arbetsmarknaden däribland en insats för att avskaffa lönediskrimineringen mellan kvinnor och män. -Det är positivt att budgeten inte bara innehåller vackra ord, som ju är vanligt i den politiska debatten utan faktiska åtgärder för att öka jämställdheten, säger förbundsordförandena Lisbeth Eklund ST, Holger Eriksson HTF och Inger Efraimsson SKTF i en gemensam kommentar. I regeringens budgetproposition för 1999 har jämställdheten och kampen mot diskriminerande löneskillnader fått en framskjuten plats. 2 miljoner kronor tillförs JämO i kampen mot lönediskriminering. Arbetsvärdering ska lyftas fram i översynen av jämställdhetslagen. Vidare ska regeringen fortsätta med att låta jämställdhetsarbetet genomsyra hela den politiska processen. -Det är glädjande att jämställdheten hamnat en bit upp på den politiska dagordningen, kommenterar ST:s, HTF:s och SKTF:s ordföranden. Arbetet med att minska löneskillnaderna mellan könen är ett svårt jobb och det känns skönt att regeringen nu ökar resurserna för att åstadkomma detta. Vi kommer noga att följa upp arbetet och ser fram emot hösten 1999 då regeringen tänker redovisa hur jämställdhetspolitiken utvecklats. Kvinnoslanten är en kampanj för ökad jämställdhet, som drivs av Statstjänstemannaförbundet ST, Tjänstemannaförbundet HTF och Kommunaltjänstemannaförbundet SKTF. Glappet i kronan symboliserar att kvinnor idag bara har 80% av männens lön, men också andra orättvisor som karriärmöjligheter, mindre kompetensutveckling och att högre utbildning. lönar sig sämre För ytterligare upplysningar Magnus Ljungkvist, pressombudsman ST070-328 51 64 Anna Birgerson, pressombudsman SKTF 070-672 52 49

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048