JK måste överklaga domen

SKTF kommenterar tryckfrihetsåtal: JK måste överklaga domen Tingsrätten i Mora friade i måndags kristdemokraten Lennart Sacrédeus. Sacrédeus stod åtalad för brott mot tryckfrihetsförordningens förbud för myndigheter att efterforska källor. Enligt tingsrättens dom anses Sacrédeus i sin egenskap av företrädare för oppositionen inte ha företrätt myndighet eller annat allmänt organ. Vi är mycket oroade över konsekvenserna av tingsrättens dom. De flesta politiker är naturligtvis kloka och förnuftiga och vet att man inte efterforskar källor. Men i och med tingsrättens dom riskerar de grundlagsskyddade rättigheterna för offentliganställda att urholkas. Vad händer med rätten till anonymitet och meddelarfrihet och förbudet att efterforska källor när politiker - i vart fall oppositionspolitiker - inte behöver följa grundlagen, undrar SKTFs förbundsordförande Inger Efraimsson. Domen innebär att politiker i ledande ställning ges möjlighet att fritt efterforska, använda och vidarebefordra information om hur något kommit till medias kännedom, fortsätter Inger Efraimsson. För de kommunanställda i Mora och övriga landet innebär domen att det blir osäkrare att använda sig av sina grundlagsskyddade rättigheter. Det gäller att vara försiktig med vem man pratar med. Tig och lyd blir budskapet som definitivt inte underlättar ett öppet klimat på arbetsplatserna, säger Inger Efraimsson. Det måste det finnas möjlighet att påtala brister och fel utan att riskera repressalier. Något annat vore oacceptabelt inom offentlig verksamhet finansierad av medborgarnas pengar, menar Inger Efraimsson. Vi förväntar oss att justitiekanslern överklagar domen så att räckvidden för de grundlagsskyddade rättigheterna i yttrandefrihetsfrågor klarläggs, avslutar Inger Efraimsson. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Rapporter, undersökningar, pressmeddelanden och annat hittar du på: www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT01080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT01080/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar