Kortsiktig lösning sälja ut allmännyttan

Kortsiktig lösning sälja ut allmännyttan - Regeringens proposition om allmännyttans framtida utveckling ger kommunerna en chans att bedriva en långsiktig bostadspolitik. Den bedömningen gör SKTFs ordförande Inger Efraimsson efter att ha läst regeringens proposition. - Att sälja ut de kommunala bostadsbolagen är en kortsiktig lösning, menar Inger Efraimsson. Kommunerna avsäger sig förutom kostnaderna, även den tillgång som de kommunala bostadsbolagen är, både ekonomiskt, socialt och med avseende på infrastrukturen. - Genom att sälja ut allmännyttan riskerar man inte bara kraftiga hyreshöjningar. Kommunen förlorar vid en försäljning också initiativet och möjligheten att själv vara med och påverka boendet. Detta slår särskilt hårt mot ungdomar och invandrare som idag inte får komma in på arbets- och bostadsmarknaden. Inger Efraimsson är också positiv till förslaget att utreda formerna för hur de allmännyttiga bostadsföretagen kan organiseras i framtiden. - För att upprätthålla en god kvalitet i de tjänster som kommunen, genom sina bostadsbolag, erbjuder medborgarna måste vi hela tiden se över och förbättra verksamheten. SKTFs rapport "Är allmännyttiga bostadsbolag kommunernas krisbransch?" hittar du på SKTFs hemsida. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. SKTFs 180 000 medlemmar arbetar i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård, omsorg och utbildning. Läs gärna mer på www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/07/19990507BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Tf presschef Maria Martinsson, tfn 08 789 64 77/ 070 655 50 48 och pressekreterare Maria Ahlsten tfn 070 370 35 29.

Prenumerera

Dokument & länkar