Likabehandling i fokus på Visions förbundsmöte

En ny värdegrund, förnyelsearbete och prisutdelning för arbetet med mänskliga rättigheter. Det är några av de punkter som står på programmet när Vision håller förbundsmöte i Gävle konserthus den 26-28 september.

På förbundsmötet i Gävle ska de förtroendevalda fatta beslut om bland annat Visions nya värdegrund.

- I förslaget till ny värdegrund förtydligar vi resonemangen kring allas lika värde. Vision anser att ökad jämställdhet och mångfald är en styrka. Inte minst för att det höjer kompetensnivån på varje arbetsplats och ökar kvaliteten i välfärden, säger förbundsordförande Annika Strandhäll.

Vision har de senaste åren genomgått en omfattande förnyelse. Namnbytet 2011, från dåvarande SKTF, har fört med sig såväl nya mål som nya arbetssätt. Resultatet – Vision har ökat sitt medlemstal varje år och har nu 168.000 medlemmar.

- Jag ser fram mot att få samla alla engagerade förtroendevalda i Gävle för att prata om hur vi fortsätter att skapa ett växande och modernt fackförbund med medlemmarnas arbetsliv i fokus, säger Annika Strandhäll.

Under förbundsmötet delas också Visions nationella MR-pris ut. Priset delas ut vartannat år till en arbetsgivare som har arbetat med mänskliga rättigheter, aktivt främjat mångfald och integration samt arbetat mot diskriminering på arbetsplatsen.

Förbundsmötet i Gävle gästas av TCO:s förbundsordförande Eva Nordmark som ska ge sin syn på facklig förnyelse. Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström kommer för att tillsammans med Annika Strandhäll berätta om det samarbete som pågår mellan förbunden i frågan om mångfald och allas lika värde. I samband med avslutningen på söndagen håller livscoachen Mia Törnblom föredrag om förändringsarbete.

Varmt välkomna!

Några preliminära hålltider:

  • Fre kl 13.00 – Annika Strandhäll inledningstalar
  • Fre kl 13.50 – Eva Nordmark pratar om facklig förnyelse

  • Lör kl 09.00 – plenum, bland annat beslut om Visions nya värdegrund

  • Sön kl 10.45 – livscoachen Mia Törnblom håller föredrag

  • Sön kl 11.45 – utdelning av Visions MR-pris

  • Sön kl 12.10 – Annika Strandhäll och Annelie Nordström berättar om det gemensamma mångfaldsarbetet

Mer information finns på https://vision.se/Om-Vision/Forbundsmote/Forbundsmote-2014/

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera