Lyckad kampanj för etiska krav i offentlig upphandling avslutas

Den 13 maj 2006 startade kampanjen Mina Skattepengar som vill påverka stat, kommuner och landsting att ställa etiska krav vid upphandling av varor. Efter drygt ett års aktivt kampanjarbete med många framgångar avslutas kampanjen imorgon fredag under Rättvis Handelsforum i Norrköping.Tillsammans med SwedWatch släppte Mina Skattepengar under våren 2007 en rapport och en film om hur kirurgiska instrument och patientkläder tillverkas till svenska sjukhus. Rapporten avslöjade bland annat barnarbete, extremt låga löner och att många arbetare inte tillåts organisera sig fackligt.

Nu har Sveriges tre största landsting/regioner påbörjat ett projekt kring hållbar upphandling som ska leda till att etiska krav ställs vid varuupphandling från och med 2008. Förhoppningen är att fler följer efter. – Det är mycket glädjande att frågan om etiska krav i offentlig upphandling äntligen börjar få fotfäste hos både landsting och kommuner. Detta innebär att våra skattepengar används till att främja mänskliga rättigheter istället för att kränka dem. Genom att ställa krav på att varor tillverkas under rimliga arbetsvillkor bidrar vi till en mer hållbar handel med fattiga länder, säger Malin Eriksson på Nätverket Rena Kläder.

I och med att fler och fler kommuner och landsting vill upphandla etiskt ställs också större krav på att upphandlande enheter känner till frågan. Rättvisemärkt och Sveriges Kommuner och Landsting har arrangerat utbildningar för politiker och tjänstemän om etisk upphandling och Fair Trade Center höll under hösten ett internationellt seminarium där etisk upphandling på EU-nivå diskuterades. – Det är roligt att se att det händer så mycket inom EU. Nederländerna har t.ex. bestämt att all offentlig upphandling ska vara hållbar före år 2010. Vi hoppas att Sverige kan göra likadant, säger Annika Torstensson på Fair Trade Center.

SKTF har drivit frågan om etisk offentlig upphandling sedan 90-talet. – Det är en självklarhet för oss att även arbetare i andra länder ska ha en schyst arbetssituation. Mänskliga rättigheter är också fackliga rättigheter, säger Eva Nordmark, ordförande i SKTF.

Imorgon klockan 14.30 avslutas kampanjen i samband med en paneldebatt om etisk upphandling på Rättvis Handelsforum i Norrköping. Men frågan lever vidare. Alla organisationer bakom Mina Skattepengar kommer att arbeta vidare med etisk upphandling på sitt håll och även lämna över frågan till andra.
– Vi ser att kommuner och landsting över hela Sverige är engagerade för att ställa etiska krav i sin upphandling. Därför känns det rimligt att avsluta kampanjen, som främst hade ett opinionsbildande syfte. Vi hoppas och tror att fler kommer att ansluta sig till detta arbete och att medborgare fortsätter att kräva en ansvarsfull etisk upphandling av sina politiker, säger Emma Enebog, generalsekreterare för Rättvisemärkt.

För frågor gällande Mina Skattepengar kontakta: Malin Eriksson Nätverket Rena Kläder, tfn: 070- 312 92 20 Emma Enebog, Rättvisemärkt, tfn: 073- 560 68 03 Olof Ambjörn, SKTF, tfn: 070-329 71 75 Annika Torstenson, Fair Trade Center, tfn: 073-246 41 51

Nätverket Rena Kläder Clean Clothes Campaign är ett internationellt nätverk som arbetar för förbättrade arbetsförhållanden inom klädindustrin. Nätverket består av fackliga, ungdoms-, kvinno- och solidaritetsorganisationer. Sammanlagt ingår 300 organisationer i Europa. Rena Kläder är den svenska grenen av detta nätverk och består av 10 organisationer; bland andra SKTF och Fair Trade Center.

Rättvisemärkt Rättvisemärkt består av en förening och ett bolag. Föreningen för Rättvisemärkt i Sverige är en ideell organisation som arbetar för att sprida information om Rättvisemärkt och väcka opinion om Rättvis handel. Föreningen har 21 organisationer som medlemmar. Rättvisemärkt ingår också i den internationella organisationen Fair Labeling Organisation (FLO) som certifierar (märker) varor som producerats under mänskliga omständigheter. FLO certifierar ett begränsat antal varutyper, däribland återfinns ej kläder.

Fair Trade Center Fair Trade Center är en ideell förening som arbetar för en etisk internationell handel. Föreningen sysslar framförallt med research och opinionsbildning. Fair Trade Center är också grundare av Nätverket Rena Kläder.

SKTF SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag har SKTF 180 000 medlemmar. SKTF är medlemmar i både Nätverket Rena Kläder och Föreningen för Rättvisemärkt

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera