Medarbetarnas IT-strul kostar miljarder

Dåligt anpassade och strulande IT-system kostar kommuner, landsting och regioner flera miljarder varje år. Det visar en ny rapport från Vision.

I rapporten, som Vision har gjort i samarbete med TCO Development, har 1400 av Visions medlemmar svarat på frågor om IT-stödet på deras arbetsplatser. Och resultaten visar att det finns stora möjligheter att förbättra den digitala arbetsmiljön i kommuner, landsting och regioner.

Deltagarna i undersökningen uppskattar sin genomsnittliga tidsförlust till följd av IT-strul till 26 minuter om dagen. På en månad blir det nästan 11 timmar som går till spillo. I lönekostnader – för endast de som deltagit i undersökningen och beräknat på en månadslön som är 27.500 kronor –handlar det om 30,5 miljoner kronor i förlust för arbetsgivaren på ett år.

- Det är svindlande summor vi talar om. Miljarder kronor slösas årligen bort på IT-system som inte svarar upp mot behoven. Det här är tid och resurser som arbetsgivarna kan använda till att vidareutveckla verksamheten, förbättra villkoren för medarbetarna och ge ännu bättre service till medborgarna, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

I rapporten svarar fler än var tredje att de saknar utbildning för att använda IT-systemen på ett effektivt sätt. Samtidigt anser 75 procent att IT-systemen bidrar till att man känner sig säkrare på att arbetet blir rätt utfört. Drygt 60 procent tycker att IT-systemen har minskat stressen i arbetet.

- Rapporten visar att när personalen som använder IT-systemen har inflytande över och kan påverka IT-systemens utveckling och utformning, så leder till en bättre digital arbetsmiljö. Det ger också en ökad kvalitetet, effektivitet och säkerhet, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision.

Vision föreslår nu tre åtgärder för en bra digital arbetsmiljö:

  • Låt personalen medverka från början till slut när ett IT-system planeras, utvecklas eller ska bytas ut. Fånga upp idéer om hur användbarheten kan bli bättre för verksamheten som helhet och för användarna.

  • Synliggör digital kompetens. Digital kompetens och verksamhetskunskap är två grundläggande förutsättningar för att få fungerande IT-system och de ska premieras.

  • Hitta tidstjuvarna med hjälp av IT-skyddsronder. IT-skyddsronder är ett bra stöd för att ringa in förbättringsbehov och samla in åtgärdsförslag från användarna. Rutiner och avtal med IT-leverantörer ska finnas för att snabbt åtgärda brister i systemen.

För ytterligare kommentarer:

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 280 85 61

För ytterligare upplysningar:

Carola Löfstrand, arbetsmiljöspecialist i Vision, tfn 0703 – 84 48 44

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 168 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera