Miljonförlust för medarbetare i kvinnodominerade branscher

Löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade branscher och sektorer är stora. En IT-tekniker som jobbar i en kommun förlorar drygt 9 000 kronor varje månad jämfört med en IT-tekniker i ett privat företag. Under ett arbetsliv handlar skillnaden om nästan fem miljoner kronor. Det visar Visions beräkningar av Statistiska centralbyråns lönestatistik.

Vision har räknat på hur mycket tre jämförbara yrkesgrupper förlorar på att arbeta i en sektor där flest är kvinnor, jämfört med i en sektor där flest är män.

Skillnaden är störst för en driftstekniker inom IT som arbetar i en kommun – en kvinnodominerad sektor – jämfört med en IT-tekniker som arbetar i den mansdominerade privata sektorn. Hen förlorar 9 200 kronor i månaden i lön. Det är drygt 110 000 kronor per år.

För en ekonom är förlusten 7 800 kronor i månaden och för en personal- eller HR-chef, 8 700 kronor i månaden.

- Statistiken för de yrkesgrupper som vi har tittat på visar att lönerna för de anställda i den kvinnodominerade offentliga sektorn ligger långt efter lönerna i den mansdominerade sektorn. Och vi har dessvärre anledning att tro att det ser likadant ut i andra yrken, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Uträkningarna visar att IT-teknikern under ett 30-årigt arbetsliv går miste om nära fem miljoner kronor i lön, pension och övriga avtalsvärden. Motsvarande resultat för en personal- eller HR-chef och en ekonom, är drygt 4,4 miljoner kronor respektive drygt 4,3 miljoner kronor.

- För att komma tillrätta med de ojämställda lönerna är det nödvändigt att de anställda i kvinnodominerade sektorer under ett antal år får ett större lönepåslag än de anställda i mansdominerade sektorer, säger Veronica Magnusson.

- Vi behöver också föra en dialog om möjliga finansieringslösningar för att åtgärda dessa strukturella löneskillnader. Arbetsmarknadens parter måste våga tänka nytt och gå utanför de lösningar som vi redan har provat, säger Veronica Magnusson.

Beräkningarna är gjorda utifrån två jämnåriga personer i respektive yrke. Den ena med kommunal medellön och den andra med privat medellön. Vision har för båda personerna tillämpat de kommunala löne-, villkors- och pensionsavtalen och har beräknat avtalsvärdet utifrån att båda personerna tjänat in samma förmåner.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 – 746 21 24

För ytterligare information, kontakta:

Olof Ambjörn, jämställdhetsstrateg Vision, tfn 070 – 329 71 75

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 180 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Multimedia

Multimedia