Ny kyrkoordning sätter munkavle på personalen!

Kyrkomötet 27 maj-12 juni: Ny kyrkoordning sätter munkavle på personalen Den kyrkoordning som Svenska kyrkans Centralstyrelse föreslagit Kyrkomötet (27 maj-12 juni) begränsar kraftigt de anställdas yttrande- och meddelarfrihet och möjlighet till inflytande! SKTF har uppvaktat ledamöterna och krävt att de röstar mot det lagda förslaget! SKTFs krav omfattar följande: * Rätten till yttrande- och meddelarfrihet När kyrkan skiljs från staten går Svenska kyrkan från att vara offentligrättsligt reglerad till att vara privaträttsligt reglerad. Det betyder att de grundläggande fri- och rättigheterna som regleras i grundlagarna inte kommer att gälla anställda i Trossamfundet Svenska kyrkan. - Det är därför med förvåning som SKTF konstatera att förslaget till kyrkoordning inte innehåller några bestämmelser rörande yttrande- och meddelarfrihet. Yttrande- och meddelarfriheten är en förutsättning för demokrati och människovärde, men den är också nödvändig för arbetsglädje och yrkesstolthet. Frågan om yttrande- och meddelarfrihet är angelägen och borde ha högsta prioritet för varje svensk arbetsgivare, även Svenska kyrkan. säger SKTFs ordförande Inger Efraimsson. * Rätten att utse personalrepresentanter i råd, nämnder och styrelse I förslaget till kyrkoordning saknas helt direktiv om de anställdas rätt att utse personal-representanter i råd, nämnder och styrelser. Om förslaget röstas igenom på kyrkomötet kommer det betyda att Svenska kyrkan som arbetsgivare begränsar arbetstagarnas möjlighet till information och inflytande i förhållande till vad som gäller för arbetsmarknaden i övrigt. - SKTF har föreslagit att rätten till personalrepresentanter ska införas i kyrkoordningen och att personalrepresentanterna ges förslags- och yttranderätt samt rätt att få sin mening till protokollet, men inte rösträtt, säger Inger Efraimsson. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. SKTFs 180 000 medlemmar arbetar i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård, omsorg och utbildning. Läs gärna mer på www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00340/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/25/19990525BIT00340/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar