Ny studie: Kronobergs kommuner och region kan minska sjukkostnader med 111 miljoner

Sjukskrivningarna i Sverige ökar i snabb takt sedan 2010. I Kronobergs kommuner och region kostar sjukfrånvaron nära 421 miljoner kronor varje år. En rapport som fackförbundet Vision presenterar idag visar att det här går att förändra.

Kronobergs region och kommuner skulle kunna minska sina kostnader dramatiskt genom att få ner sjukfrånvaron. Sammanlagt handlar det om 111 miljoner kronor. Det framgår av Visions rapport ”Sjukskrivningarna kostar välfärden miljarder”.

Kostnaderna är dels direkta, i form av sjuklön och pensionsavsättningar vid sjukdom, och dels indirekta, för produktionsbortfall. Visions rapport är den första rikstäckande studien över sjukfrånvarons kostnader i samtliga kommuner, landsting och regioner. Det är också en av få studier som inkluderar kostnader i form av produktionsbortfall. Det vill säga värdet av det arbete som inte blir utfört när medarbetare blir sjuka.

Förutom onödigt höga kostnader och en försämring av kvalitén i verksamheterna, innebär sjukskrivningarna en pressad situation för den enskilde.

- Nu är det dags att bryta den här utvecklingen. Vi behöver ett mänskligare arbetsliv, för ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb! Visions förhoppning är att rapporten bidrar till att personalens hälsa och arbetsmiljö prioriteras och kommer upp på den politiska dagordningen, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Torsby kommun i Värmland är ett bra exempel på att det är möjligt att arbeta aktivt för att minska sjukskrivningar. Genom sina riktade insatser har Torsby sänkt sjukfrånvaron från 8,5 procent år 2004 till 4,3 procent år 2015. Den siffran är lägst i Sverige. Nyckeln har varit engagemang hos politiker, ledning och chefer.

Om andra kommuner lyckas sänka sin sjukfrånvaro till samma nivå skulle flera av dem minska sina kostnader med hälften. Bland de svenska landstingen har Kalmar och Halland bäst resultat, med 5 procents sjukfrånvaro. Om Västernorrlands landsting skulle få ner sjukfrånvaron till samma nivå skulle de minska sina kostnader med en tredjedel.

- Det kommer krävas ett hårt arbete för att få friskare arbetsplatser. Men det är värt alla ansträngningar, eftersom vinsterna för enskilda individer, arbetsgivarna och samhället i stort är så uppenbara, säger Veronica Magnusson.

Vision har, tillsammans med flera andra fackförbund, enats med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att arbeta målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron i välfärden. Utifrån Visions samlade kunskap från medlemmar, forskning och myndigheter föreslår vi en rad åtgärder för hur arbetet att skapa friskare arbetsplatser och ett schysstare arbetsliv ska lyckas. Bland de viktigaste insatserna är:

  • Sätt personalens hälsa på den politiska dagordningen.
  • Chefer ska ha ansvar för ett rimligt antal medarbetare.
  • Det måste finnas tillräckligt många anställda för att säkra kvaliteten och minska stressen.
  • Satsa på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

För ytterligare information och kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070-746 21 24

Jenny Andersson, utredare i Vision och författare till rapporten, tfn 072-732 06 92

För kommentarer från Visions lokala företrädare, kontakta:

Åsa Åbom, Visions center i Linköping, tfn 072-713 79 88

Kommun Sjukfrånvaro* Totala kostnader** Potentiell kostnadsminskning**
Alvesta 6,0% 34 645 288 9 816 164
Lessebo 7,9% 16 360 744 7 455 529
Ljungby 7,0% 54 506 097 21 023 779
Markaryd 6,6% 16 897 545 5 888 538
Tingsryd 7,0% 22 305 514 8 603 555
Uppvidinge 7,7% 17 794 228 7 857 191
Växjö 5,9% 127 589 561 34 600 556
Älmhult 7,3% 34 105 366 14 015 903
Samtliga kommuner i   länet 324 204 343 109 261 215
Region Kronoberg 5,1% 96 521 674 1 892 579
Regionen och samtliga   kommuner i Kronobergs län 420 726 017 111 153 794

*Andel sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid i kommunen/landstinget/regionen.

**Inkluderar både direkta kostnader (sjuklön och pensionsavsättning vid sjukdom) och indirekta kostnader (produktionsbortfall). För en mer detaljerad redovisning av siffrorna se bifogat Excel-dokument.

Alla kostnader är uppskattningar beräknat utifrån en ekonomisk modell framtagen av doktorand Erik Hegelund. Beräkningen kan avvika från kommunens egen redovisning. För mer information om detta se rapportens metoddel.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 186 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48 och Maria Ahlsten, tfn 070- 370 35 29.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048