Ny studie: Stockholms kommuner och landsting kan minska sjukkostnader med 1,2 miljarder

Sjukskrivningarna i Sverige ökar i snabb takt sedan 2010. I Stockholms läns landsting och kommuner kostar sjukfrånvaron nära 3,6 miljarder kronor varje år. En rapport som fackförbundet Vision presenterar idag visar att det här går att förändra.

Stockholms kommuner och landsting skulle kunna minska sina kostnader dramatiskt genom att få ner sjukfrånvaron. Sammanlagt handlar det om 1,2 miljarder kronor. Det framgår av Visions rapport ”Sjukskrivningarna kostar välfärden miljarder”.

Kostnaderna är dels direkta, i form av sjuklön och pensionsavsättningar vid sjukdom, och dels indirekta, för produktionsbortfall. Visions rapport är den första rikstäckande studien över sjukfrånvarons kostnader i samtliga kommuner, landsting och regioner. Det är också en av få studier som inkluderar kostnader i form av produktionsbortfall. Det vill säga värdet av det arbete som inte blir utfört när medarbetare blir sjuka.

Förutom onödigt höga kostnader och en försämring av kvalitén i verksamheterna, innebär sjukskrivningarna en pressad situation för den enskilde.

     Nu är det dags att bryta den här utvecklingen. Vi behöver ett mänskligare arbetsliv, för ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb! Visions förhoppning är att rapporten bidrar till att personalens hälsa och arbetsmiljö prioriteras och kommer upp på den politiska dagordningen, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Torsby kommun i Värmland är ett bra exempel på att det är möjligt att arbeta aktivt för att minska sjukskrivningar. Genom sina riktade insatser har Torsby sänkt sjukfrånvaron från 8,5 procent år 2004 till 4,3 procent år 2015. Den siffran är lägst i Sverige. Nyckeln har varit engagemang hos politiker, ledning och chefer.

Om andra kommuner lyckas sänka sin sjukfrånvaro till samma nivå skulle flera av dem minska sina kostnader med hälften. Bland de svenska landstingen har Kalmar och Halland bäst resultat, med 5 procents sjukfrånvaro. Om Västernorrlands landsting skulle få ner sjukfrånvaron till samma nivå skulle de minska sina kostnader med en tredjedel.

     Det kommer krävas ett hårt arbete för att få friskare arbetsplatser. Men det är värt alla ansträngningar, eftersom vinsterna för enskilda individer, arbetsgivarna och samhället i stort är så uppenbara, säger Veronica Magnusson.

Vision har, tillsammans med flera andra fackförbund, enats med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att arbeta målmedvetet för att sänka sjukfrånvaron i välfärden. Utifrån Visions samlade kunskap från medlemmar, forskning och myndigheter föreslår vi en rad åtgärder för hur arbetet att skapa friskare arbetsplatser och ett schysstare arbetsliv ska lyckas. Bland de viktigaste insatserna är:

  • Sätt personalens hälsa på den politiska dagordningen.
  • Chefer ska ha ansvar för ett rimligt antal medarbetare.
  • Det måste finnas tillräckligt många anställda för att säkra kvaliteten och minska stressen.
  • Satsa på det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

För ytterligare information och kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070-746 21 24

Jenny Andersson, utredare i Vision och författare till rapporten, tfn 072-732 06 92

Kommun Sjukfrånvaro* Totala kostnader** Potentiell   kostnadsminskning**
Botkyrka 7,5% 156 941 087 66 961 531
Danderyd 6,0% 34 591 411 9 800 898
Ekerö 6,3% 32 253 339 10 239 155
Haninge 7,6% 108 238 281 46 998 197
Huddinge 8,4% 162 901 852 79 511 614
Järfälla 6,3% 87 926 632 27 913 215
Lidingö 6,7% 55 229 089 19 783 554
Nacka 5,6% 92 132 895 21 387 989
Norrtälje 6,6% 43 831 733 15 274 694
Nykvarn 8,0% 16 519 643 7 640 334
Nynäshamn 8,6% 46 295 833 23 147 917
Salem 7,7% 24 647 828 10 883 456
Sigtuna 8,4% 76 545 129 37 361 311
Sollentuna 5,8% 59 262 494 15 326 507
Solna 6,2% 46 962 727 14 391 802
Stockholm 7,3% 942 761 524 387 436 216
Sundbyberg 5,6% 44 535 919 10 338 693
Södertälje 8,2% 152 762 802 72 655 471
Tyresö 7,6% 62 375 842 27 084 245
Täby 5,3% 46 405 136 8 755 687
Upplands Väsby 7,2% 36 324 570 14 630 728
Upplands-Bro 6,8% 37 488 600 13 782 574
Vallentuna 7,1% 37 950 715 14 966 479
Vaxholm 7,1% 11 918 722 4 700 341
Värmdö 8,5% 66 978 940 33 095 476
Österåker 7,0% 41 848 736 16 141 655
Samtliga kommuner i länet 2 525 631 479 1 010 209 739
Stockholms läns   landsting 6,4% 1 051 026 336 229 912 038
Kommuner och landsting   i Stockholms län 3 576 657 815 1 240 121 777

*Andel sjukfrånvarotid av sammanlagd ordinarie arbetstid i kommunen/landstinget/regionen.

**Inkluderar både direkta kostnader (sjuklön och pensionsavsättning vid sjukdom) och indirekta kostnader (produktionsbortfall). För en mer detaljerad redovisning av siffrorna se bifogat Excel-dokument.

Alla kostnader är uppskattningar beräknat utifrån en ekonomisk modell framtagen av doktorand Erik Hegelund. Beräkningen kan avvika från kommunens egen redovisning. För mer information om detta se rapportens metoddel.

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 186 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48 och Maria Ahlsten, tfn 070- 370 35 29.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048