Ny studie visar: Kommunerna dåligt förberedda för EMU

Ny studie visar: Kommunerna dåligt förberedda för EMU SKTF presenterar idag rapporten "Kommunerna och EMU". Rapporten visar på ett tiotal kommunala områden som berörs om Sverige beslutar sig för att gå med i valutaunionen. Många kommuner är dåligt förberedda på de konsekvenser som ett eventuellt svenskt EMU-medlemskap kan få. - Hela 70 procent av kommunerna har inte gjort några egentliga EMU- förberedelser. Bara omkring 20 procent av dem har utsett en ansvarig för EMU- frågorna i sin kommun. Mot bakgrund av frågans komplexitet och de erfarenheter som gjorts i till exempel Finland om vilka förberedelser och informationsinsatser som faktiskt krävs, är det hög tid för de svenska kommunerna att skaffa sig en uppfattning om vad ett EMU-medlemskap skulle leda till, säger SKTFs ordförande Inger Efraimsson. - Ingen vet vad ett eventuellt EMU-medlemskap skulle kosta och hur dessa kostnader skulle belasta kommunerna. Regeringen har sagt att kostnaderna ska bäras av kommunerna själva, men det är ingenting som kan accepteras innan vi vet vilka kostnader vi talar om. Regeringen bör därför snarast utreda kostnader och konsekvenser för kommunerna vid ett EMU-inträde, säger Inger Efraimsson. SKTF har inte tagit ställning till EMU-frågan, men vi tycker att det är viktigt att föra en debatt om vilka konsekvenser ett eventuellt medlemskap kan få. Några av de viktigaste konsekvenserna är enligt SKTFs rapport: * Stort informationsuppdrag. Kommunerna får en central roll i att informera både allmänheten och sina anställda. Särskild hänsyn måste tas till invandrare och andra grupper som kan ha svårare att tillgodogöra sig information. * Kostnader. Det är svårt att bedöma kostnadernas storlek. Men de kan bli betydande. Regeringen har sagt att kostnaderna ska bäras av kommunerna själva. Här krävs mer kunskap. * Datasystem. Ett mycket stort antal datasystem måste göras om eller bytas ut. Det gäller samtliga IT-system (och manuella rutiner) som hanterar ekonomisk information. Här krävs en gedigen inventering för att kartlägga omfattning, kompetensbehov och kostnader. * Prissättning. Det kommer att uppstå avrundningsproblem då taxor, löner, avgifter mm ska räknas om från kronor och ören till euro och cent. Hur avrundningen görs kan få avgörande betydelse för den kommunala ekonomin. Principer för avrundning och prissättning måste diskuteras ordentligt. Troligen behöver en särskild lag om avrundning instiftas. * Anpassning till nya sedlar och mynt. Mynt- och sedelautomater måste byggas om. Under en övergångsfas ska två valutor hanteras parallellt. Personal som hanterar pengar måste utbildas, betalningsrutiner måste upprättas. SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund. SKTFs 180 000 medlemmar arbetar i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård, omsorg och utbildning. Läs gärna mer på www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/23/19990521BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/23/19990521BIT00510/bit0002.pdf

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar