Nytt avtal klart för anställda i frikyrkor

Ett nytt kollektivavtal har tecknats mellan Vision och Arbetsgivaralliansen, trossamfund och ekumeniska organisationer. Bland nyheterna i avtalet finns en tydligare skrivning kring förkortning av veckoarbetstiden för medarbetare som jobbar helger, samt en möjlighet att växla semesterdagstillägg mot lediga dagar.

Enligt det nya avtalet ska medarbetare som har förtroendearbetstid och jobbar på helger jobba 38, 25 timmar i veckan. Att jämföra med det gamla avtalet som angav en arbetstid på 40 timmar per vecka. 38, 25 är samma arbetstidsmått som används i flera andra kollektivavtal för dem som jobbar helger.

- Vi är glada över att ha kunnat åstadkomma en förändring i denna fråga som är viktig för våra medlemmar. Det handlar om att skapa ett hållbart arbetsliv; att våra medlemmar ska ha möjlighet till återhämtning då de jobbar helger och en balans mellan arbetstid och fritid, säger Veronica Magnusson.

En annan efterlängtad nyhet handlar om möjligheten att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Medarbetare som är under 40 år kan få fem extra dagar om hen avstår semesterdagstillägget. Är man 40 år och/eller äldre handlar det om sex lediga dagar.

Rätten till föräldralön förutsätter att medarbetare har ett års anställningstid hos arbetsgivaren. På Visions initiativ förändras nu detta till att också omfatta anställningstid hos annan arbetsgivare, förutsatt att denne omfattas av samma kollektivavtal.

- Föräldralön är en bra förmån som bidrar till ett mer jämställt arbetsliv. Därför är det viktigt att våra medlemmar inte går miste om den bara för att de byter jobb, säger Veronica Magnusson.

Det nya avtalet är ettårigt och sträcker sig från 2016-09-30 till och med 2017-09-30. Det ger ett lägsta garanterat utfall på 2,2 procent, det vill säga i nivå med övriga siffersatta kollektivavtal på arbetsmarknaden.

Läs mer om avtalet på www.vision.se 

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24 eller Matteus Canewall, förhandlande ombudsman i Vision, tfn 072- 515 30 02. 

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 186 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48 och Maria Ahlsten, tfn 070- 370 35 29.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera