Ojämställt ledarskapPressmeddelande 1 oktober 2008

Chefer i kvinnodominerade verksamheter har sämre förutsättningar för sitt ledarskap än chefer i mansdominerade. Varannan chef inom social sektor anser sig inte ha tillräckligt med tid för att utvärdera eller utveckla verksamheten. Chefer inom tekniska områden oftare upplever att de får bättre politiskt stöd att prioritera och att bli proffsiga ledare medan chefer på det sociala området oftare får sköta prioriteringarna själva. De senare har dessutom fler underställda och mindre administrativt stöd. Men det är också så att ju högre chefsbefattning, ju bättre är förutsättningarna oavsett område.

Det framgår av en färsk medlemsundersökning från SKTF, som gjorts inför Socialchefernas studiedagar i Uppsala 1-3 oktober. Svaren från 1.430 chefer inom områdena social/omsorg och 275 chefer inom teknik ingår i undersökningen.
Dessa arbetar i huvudsak inom kommunerna. Inom social/omsorg är fyra av fem chefer kvinnor jämfört med teknisk verksamhet där bara en av fem chefer är kvinnor.

- Vi vill se en ordentlig chefssatsning inom kommuner, landsting och regioner. Genom att satsa på cheferna och ge dem goda förutsättningar för sitt ledarskap åstadkommer man verksamhetsutveckling och bättre kvalitet i de tjänster som levereras till medborgarna, säger Eva Nordmark, ordförande i fackförbundet SKTF.

- Vi saknar både tid och pengar för verksamhetsutveckling. Tekniska sidan har helt andra möjligheter. Vi har i princip öppet jämt. Vi har inte ens pengar att färdigutbilda en nyanställd personal. Jag har 40 underställda som jag ska ha utvecklingssamtal med. Det tar en hel termin. Men det finns också ett väljarperspektiv på frågan. Två av tre väljare tycker att social omsorg är de viktigaste politiska frågorna jämfört med bara en av fem för tekniska frågor. Det här borde påverka kommunpolitikerna mer än vad det gör, säger Carin Boström, enhetschef inom äldreomsorgen i Örebro och nyvald förbundsstyrelseledamot i SKTF.

Läs hela rapporten på www.sktf.se. För mer information, kontakta Eva Nordmark på tel 070 642 13 11, eller Carin Boström, enhetschef i äldreomsorgen i Örebro, på tel 070 361 11 05.

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 190 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Tf presschef Maria Martinsson, tfn 08 789 64 77/ 070 655 50 48 och pressekreterare Maria Ahlsten tfn 070 370 35 29.

Prenumerera