Orimliga löneskillnader tycker 90 procent

Vad tycker allmänheten i Södermanland om löneskillnaderna mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken, branscher och sektorer? En stor majoritet tycker faktiskt inte det är okej. Fackförbundet Vision lät Novus Opinion tillfråga 350 slumpmässigt utvalda sörmlänningar om det är rimligt att det skiljer flera tusen kronor i månaden. Hela 90 procent svarade nej.

Stora delar av den allmänna opinionen verkar ha förändrat sin syn på ålderdomliga attityder till olika yrken; attityder som fortfarande styr lönebilden och som grundlades under första halvan av 1900-talet.

Allmänna opinionen tycker en sak men verkligheten är en annan. Vad beror det på? En orsak är att löneskillnaderna skär tvärs igenom de olika sektorer där fack och arbetsgivare tecknar löneavtal. På lång sikt går det att förändra dagens könsuppdelade arbetsmarknad och lönestruktur bland annat genom särskilda utbildningssatsningar, ändrade attityder och ökade ambitioner att anställa fler av det könet som är i minoritet på just den arbetsplatsen. En långsiktig process som kan ta kanske ytterligare 75 år att förändra.

Eller kan det påverkas redan nu? De tillfrågade i Novus-undersökningen, som tyckte löneskillnaderna var orimliga, fick också frågan hur detta kan ändras. Utgångspunkten var att om det ska ändras så behöver det ske via ett ekonomiskt tillskott. Två av tre, 63 procent, svarade att regeringen, facken och arbetsgivarna tillsammans måste hitta en finansieringslösning. Betydligt färre, 15 procent, angav att de som arbetade i manligt dominerade yrken och deras arbetsgivare skulle avstå medel till detta.

-  Vi står nu inför en generationsväxling där många välfärdsarbetare går i pension. Det behöver anställas tusentals personer i Södermanland de kommande decennierna till bland annat äldrevården. Kommer välutbildade kvinnor och män att söka arbeten i branscher och sektorer där lönen är flera tusen kronor lägre i månaden och där den framtida pensionen är sämre? säger Annika Strandhäll, ordförande i Vision.

- Det här rör inte bara de anställdas löner. Den påverkar välfärdens kvalitet och hur våra gamla föräldrar ska få det i framtiden, hur våra barn mår i förskolan och vilken hjälp vi får när vi behöver akut sjukvård.

- Ska vi klara välfärden i framtiden behöver vi justera lönenivåerna i kommuner och landsting så att de blir konkurrenskraftiga. Det behövs också ett samhälleligt stöd och ett handslag på politikernivå, annars går det inte. Det tycker också allmänheten. Det här undersökningsresultatet innebär en uppmaning till våra politiker att ta initiativ för att avskaffa de förlegade strukturella löneskillnaderna, säger Annika Strandhäll. 

Rapporten i sin helhet finns bifogat i detta mejl. För mer information, kontakta Annika Strandhäll på tfn 070 280 85 61.

 

Vision är ett partipolitiskt oberoende fackförbund med drygt 160 000 medlemmar. Våra medlemmar är offentligt och privat anställda med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Vision kan spelreglerna på arbetsmarknaden och står bakom dig när du vill ha stöd. Vision ingår i TCO, som är Sveriges största tjänstemannaorganisation med 1,2 miljoner medlemmar. www.vision.se

Presschef Peter Bloch, mobil 070-255 13 37

Pressombudsman Maria Martinsson, mobil 070-655 50 48

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar