Positiva kommunpolitiker

Nedskärningarnas tid i kommunerna är över SKTF har undersökt ledande kommunpolitikers syn på utvecklingen i deras kommuner under 1999. Optimismen är stor och det finns nu en framtidstro som inte funnits på många år. Politikerna bedömer att de stora nedskärningarnas tid är förbi och de flesta kommuner kommer kunna behålla sin personal. En tredjedel av kommunerna kommer att nyanställa personal och näringslivet och sysselsättningen kommer att förbättras i 3 av 4 kommuner. - Den vändning som skett i kommunerna är mycket glädjande, säger Inger Efraimsson SKTFs förbundsordförande. Den kommunala sektorn har fått tillskott från staten dels genom de så kallade Perssonmiljarderna och dels de så kallade Törlingpengarna som kompensation för ökade pensionskostnader och det har gett resultat. Kommunerna har fått möjlighet att sluta säga upp och istället kunnat nyanställa personal. - Äntligen kommer det bli slut på de stora neddragningarna i kommunerna som främst drabbat barn, gamla och vårdbehövande. De som har störst behov av den kommunala servicen har drabbats hårdast när kommunerna har tvingats spara, anser Inger Efraimsson. - Med en så positiv nyårshälsning från kommunpolitikerna ser jag med tillförsikt på den kommunala utvecklingen under 1999. Med ökad sysselsättning i kommunerna kommer arbetslösheten för framförallt kvinnor minska, avslutar Inger Efraimsson. - SKTFs rapport 17/98 "Kommunernas nyårshälsning?" finns på vår hemsida www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/28/19981228BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/28/19981228BIT00040/bit0002.pdf '

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar