Program för SKTFs förbundsmöte 6-9 september 2008Pressmeddelande 3 september 2008

Sammanfattning: 240 ombud samlas i Göteborg till SKTFs förbundsmöte på Göteborg Convention Centre, Mässans Gata 24. Förutom val av ordförande och styrelse, verksamhetsberättelse och sedvanliga dagordningspunkter så innehåller förbundsmötet nya inslag. Öppningen av förbundsmötet sker utomhus på ett möte på Heden öppet för allmänheten. Måndagen den 8 september anordnas åtta parallella seminarier och sju parallella workshops, som ombuden själva väljer vilka de vill delta i. Tio program kommer att behandlas under förbundsmötet, varav ett är nytt och handlar om mänskliga rättigheter. Ett annat handlar om SKTF 2012 och det är här kongressens kärnfråga ligger. Allt material går att hitta på www.sktf.se. Tre presskonferenser äger rum på måndag 8 september, då också de internationella gästerna finns på plats i "International Corner". Mest prominent är ordförande i SKTFs motsvarighet i Sydafrika, Petrus Mashishi. Nuvarande ordförande Eva Nordmark förväntas bli omvald för fyra år.

Lördag 6 september 13.00 – 16.00 Aktiviteter på Heden, pop- och rockmusik, barnteater, dans, tal av ordföranden Eva Nordmark som öppnar och inviger kongressen på Heden. Programmet leds av Carin Hjulström-Livh och innehåller flera kända rock- och schlagerartister. Alla göteborgare inbjuds till detta, inte bara SKTF-medlemmar.

Söndag 7 september 09.00 Plenum, utskottsarbeten bl.a. diskussion om framtidsprogrammet SKTF 2012, val av ordförande, styrelse mm

Måndag 8 september 10.00 – 11.00 Åtta parallella seminarier, teman se nedan 11.00 Gästanförande av partiordförande Mona Sahlin (s) Därefter finns Mona Sahlin tillgänglig för media 14.00 gästanförande av Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg 14.20 presskonferens med Göran Johansson i VIP Lounge plan 4 15.00 Sammanräkningen av valet till ny styrelse förväntas vara klart till kl 15.00, då den nya styrelsen presenteras på presskonferens i VIP Lounge plan 4 15.30 presskonferens med kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell, VIP Lounge plan 4 16.00 gästanförande av Mats Odell 16.30 Sju parallella workshops, teman se nedan

Tisdag 9 september 08.30 Plenum 11.00 – 12.00 Paneldebatt på temat "Drömjobb i kommunsektorn", se nedan 13.30 – 14.40 Avslutningsprogram

Följande program kommer att behandlas: Välfärd, lön, anställningsvillkor, arbetsmiljö, arbetsmarknad och sysselsättning, mänskliga rättigheter och likabehandling, ledarskap, jämställdhet och internationella frågor och SKTF 2012.
Seminarieteman: strukturella löneskillnader, förändring – måste det göra ont?, På spaning efter välfärdstrender som kommer, Fair landsting och kommun, Vi startade inte kriget i Irak, mänskliga rättigheter i arbetslivet och i facket, framtidens kollektivavtal, facket och klimatförändringarna.
Workshopsteman: Livspusslet goes SKTF, Mänskliga rättigheter, FacketFörändras.lokalt, Fair union, upphandling i kommuner och landsting, vad är ett gott ledarskap för SKTF? Och fördel bolagen.

Deltagare i paneldebatten "Drömjobb i kommunsektorn": Eva Nordmark, SKTF, Jonas Milton, Almega, Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen, Agneta Granberg, kommunalråd i Göteborg, Sara Pettigrew, TRIA och Magnus Kolsjö, politiskt sakkunnig på Finansdepartementet.

Ackreditering Sänd ett mail med namn och redaktion till peter.bloch@sktf.se före förbundsmötet.

Personer du kan kontakta inför förbundsmötet:

Marcus Gustavsson, aktiv ung förtroendevald, 29 år, byråsekreterare på Brandbergsskolan i Göteborg. Går programmet "ledare i SKTF". Tycker det är viktigt att SKTF särskilt vänder sig till yngre på arbetsplatserna. Tel 070 433 56 20.

SKTF Norrköpings ordförande Tommy Thyrsson kan berätta mer om en avdelning som redan är igång med förändringsarbete. Tommy själv är 54 år och är ålderdomshemsföreståndare. De arbetar bland annat med nätverk, yrkesföreningar, fredagsmail och massagerabatt. Tel 073 374 32 45.

SKTF Skellefteå är en aktiv lokalavdelning som har växande medlemsantal. Kanske beror det på att man breddat och delegerat arbetet på många händer. Man är ett 20- tal i styrelsen och 90 ombud på arbetsplatserna. Ring Ingrid Boström på tel 0910-73 61 69 eller 070 597 38 42.

Du kan också ringa: SKTFs ordförande Eva Nordmark tel 070 624 13 11, SKTFs 2:e vice ordförande Ove Jansson tel 070 642 81 69 eller SKTFs förbundssekreterare Leif Hansson tel 070 513 63 38 eller Peter Bloch, presschef SKTF, 070 255 13 37, eller Christian Örjestål, pressekreterare SKTF, 070 280 86 94 ………………………………………………………………….
Seminarier mån 8 september: 1. Förändring – måste det göra ont? Förbunden i TCO är varken den första eller sista folkrörelse som ställs inför tuffa krav på förändring för att kunna engagera nya generationer. Hur har andra gjort? Ledande företrädare för IOGT-NTO och Rädda barnen delar med sig av sina erfarenheter. Föredragshållare: Per-Åke Lundin, IOGT-NTO, Katrine Plan, Rädda Barnen. Ansvarig från SKTF: Elisabeth Lewander.

2. På spaning efter välfärdstrender som kommer Dr Staffan Kumlin från Göteborgs universitet pratar på temat "Väljarna och välfärden. Välfärdsmissnöjets politiska effekter i Västeuropa". Föredragshållare: Staffan Kumlin, Göteborgs universitet. Ansvarig från SKTF: Karin Hallgren.
3. Fair landsting och fair kommun – en självklarhet överallt om några år? Vem tillverkar skalpellen? Sveriges landsting har kritiserats för att köpa in sjukvårdsprodukter som tillverkats under förhållanden som kränker mänskliga rättigheter. Västra Götalandsregionen deltar i projektet "Hållbar upphandling" och arbetar med etisk och miljömässig upphandling genom hela tillverkningskedjan.
4. Malmö – en Fairtrade City Fem kommuner i Sverige har fått utmärkelsen Fairtrade City. Malmö är en av dem. Hur har de gått tillväga för att bli och förbli en Fairtrade City? Föredragshållare: Lennart Blank, inköpschef VGR-regionen, Linda Scott-Jacobsson, Fairtrade City-samordnare, Lund. Ansvarig från SKTF: Olof Ambjörn

5. Vi startade inte kriget i Irak Södertälje kommuns okonventionella metoder för att arbeta med integrationsfrågorna har rönt stort nationellt och internationellt intresse. Anders Lago, kommunalråd (s), har bl a talat till den amerikanska kongressen, träffat såväl Obama som Clinton och haft helsidesartiklar i nationell och internationell press. Kom och lyssna till hur företrädare för kommunen beskriver hur "lilla" Södertälje hanterar att ta emot fler flyktingar än hela Nordamerika. Föredragshållare: Kommundirektör Ulla-Marie Hellenberg, Roger Svanborg. Ansvarig från SKTF: Ewa Henriksson 6. Mänskliga rättigheter – i arbetslivet och facket Deklarationen om mänskliga rättigheter – hur kan den användas i det fackliga arbetet? Föreläsaren Peter Nobel, Sveriges förste Diskrimineringsombudsman, är en inspirerande och engagerad nestor i MR-arbetet. Föredragshållare: Peter Nobel. Ansvarig från SKTF: Klas Bergnehr.

7. Hur svårt kan de va? Ett seminarium om strukturella löneskillnader på arbetsmarknaden. Medverkande: Anders Hammarbäck, förhandlingschef SKTF, Eva-Lotta Nilsson, bitf funktionschef SKTF, Stig Linner, ombudsman SKTF.
8. Framtidens kollektivavtal Hur kan vi använda kollektivavtalet mer aktivt och offensivt i rekryteringen av unga, nyanställda och akademiker? Medverkande: Daniel Falk, förbundsjurist SKTF. Ansvarig från SKTF: Leif Persson.

9. Vad ska facket göra åt klimatförändringarna? Vad pratar vi om, vad är konsekvenserna, vem har ansvaret? Hur skall vi hantera klimatförändringarna och deras konsekvenser – har facket ett ansvar, har de förtroendevalda, har medlemmarna? Skall facket ha en klimatpolitik? Vad kan vi göra som individ, som företag/arbetsplats, som fack och samhället i övrigt? Medverkande: Dan Nielsen, Internationell sekreterare SKTF, internationella gäster.
………………………………………………………………..

Workshops 8 september: a) Livspusslet goes SKTF Alla pratar om livspusslet, men hur kan man jobba konkret för förändring? Värderings- och diskussionsövningar för aha-upplevelser och reflektion. Medverkande: Mats Andersson, ombudsman SKTF, Eva-Lotta Nilsson, bitr funktionchef SKTF .

b) Mänskliga rättigheter och likabehandling Hur vi arbetar mer aktivt med mänskliga rättigheter på arbetsplatsen? Medverkande: Eva Rimsten m fl från Delegationen för mänskliga rättigheter. Ansvarig från SKTF: Klas Bergnehr, ombudsman SKTF

c) FacketFörändras.lokalt I Norrköpingsavdelningen har förnyelsen redan börjat. De arbetar med bland annat med yrkesklubbar, föreläsningar och seminarier, fredagsmejl och massagerabatt. Skellefteåavdelningen har de senaste åren organiserat fler medlemmar än de tappat. Hur lyckas de? Medverkande: Tommy Thyrsson, Norrköpingsavd, Marie Löfving, Norrköpingsavd, Ingrid Boström, Skellefteåavd. Ansvarig från SKTF: Eva Spjuth, marknadsansvarig SKTF d) Fair Union – ett schyst fackförbund Hur förverkligar vi vår ideologi och våra värderingar i konkreta handlingar? Medverkande: Olof Ambjörn, internationell sekreterare SKTF e) Upphandling i kommuner och landsting Vilka regler gäller för upphandling? Kan vi arbeta mer offensivt för att ställa sociala och miljömässiga krav i upphandlingen? Medverkande: Sussanne Lundberg förbudsjurist SKTF.

f) Vad är ett gott ledarskap för SKTF? I december 2007 träffades de 14 deltagarna i SKTFs framtidssatsning Ledare i SKTF för första gången. På förbundsmötet har du möjlighet att i en workshop träffa några av deltagarna i programmet och diskutera nyttan med programmet och hur SKTF ska hitta och hantera unga förtroendevalda. Medverkande: Sten Magnusson, utbildningsstrateg SKTF, Annelie Elgevi, ombudsman SKTF, Veronica Karlsson, förtroendevald Norrköpingavd, Maria Larsson, förtroendevald Bollnäsavd, Marcus Gustavsson, förtroendevald Göteborgsavd, Jenny Malmström, förtroendevald Katrineholmsavd.
g) Fördel bolagen I bolagen finns förutom MBL, Lagen om Styrelserepresentation för privatanställda. De två lagarna kan i skön förening och rätt hanterade, ge medlemmar och förtroendevalda ökad styrka och större inflytande.Medverkande: Sven-Erik Trulsson, Jämtkraft, Peter Öhrström ombudsman SKTF

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera