Regeringen måste skärpa lagen om lönekartläggningar

Arbetet med lönekartläggningar i Sveriges kommuner, landsting och regioner har stora brister. Det visar en ny undersökning från Vision. Nu måste luckor i lagen täppas till om inte regeringens kommande förslag om årliga lönekartläggningar ska bli ett slag i luften.

Regeringen aviserade i dag att de under våren 2016 kommer att lägga fram en proposition om att lönekartläggningar ska göras varje år, i stället för vart tredje år. Syftet är att upptäcka osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

- Det är bra att den feministiska regeringen tar tag i den här frågan och jag hoppas att man nu tar chansen att göra ytterligare förbättringar i lagen. På så sätt kan lönekartläggningarna bli ett verkligt verktyg för att uppnå jämställda löner, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

En undersökning som Vision har gjort bland våra ordförande i kommuner, landsting och regioner, visar att få gör lönekartläggningar med ett innehåll som lever upp till de krav som lagen ställer. Bland annat vittnar Visions ordförande om att:

  • Mer än var femte kommun eller landsting gör lönekartläggningar mer sällan än vad den nuvarande lagen föreskriver.
  • Var sjätte kommun eller landsting gör så dåliga lönekartläggningar att det inte går att utläsa om det finns osakliga löneskillnader.

  • I fler än åtta av tio kommuner och landsting kan facket bara delvis eller inte alls påverka arbetet med lönekartläggningar.

- Vi ser att det finns luckor i lagen när det gäller vilka kvalitetskrav man ska kunna ställa på lönekartläggningarna. Det saknas också konsekvenser för de arbetsgivare som inte genomför fullgoda lönekartläggningar. Och vem har egentligen uppdraget att bedöma kvalitet och besluta om åtgärder vid brister? Dessa frågetecken skulle regeringen med några kompletteringar kunna åtgärda för att få en lag som verkligen ger effekt, säger Veronica Magnusson.

- De beräkningar som görs visar att vi kommer att få vänta mer än 60 år innan vi har jämställda löner. Med årliga och kvalitativa lönekartläggningar kan vi snabba på det arbetet, men då måste lagstiftningen ge goda förutsättningar för det arbetet, säger Veronica Magnusson.

I Visions undersökning tillfrågades 243 ordförande i kommuner, landsting och regioner. 165 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 68 procent.

För ytterligare kommentarer, kontakta:

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 - 746 21 24

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 176 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Presschef Nina Odermalm Schei, tfn 0730 - 56 70 33 och pressekreterare Maria Martinsson, tfn 070 - 655 50 48.

Taggar:

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048