Resursslöseri hotar patientsäkerheten!

Resursslöseri hotar patientsäkerheten! En ny rapport från SKTF visar att 64 procent av landets läkarsekreterare skulle byta arbete idag om de fick möjlighet. Hälften av dessa kan tänka sig att byta till en privat arbetsgivare och 30 procent vill byta arbete helt. Rapporten visar dessutom att många ligger efter med att skriva ut patientjournaler vilket är ett hot mot patientsäkerheten. Detta är ett starkt underbetyg för en av landets största arbetsgivare. Och inte bara läkarsekreterarna utan också läkarna är missnöjda med landstinget som arbetsgivare. En tidigare undersökning gav vid handen att läkarna idag ägnar en stor del av sin arbetsdag åt administration istället för att vårda patienter. Detta är mycket oroväckande och något som landstingen måste ta på allvar, säger Inger Efraimsson, förbundsordförande SKTF. Vår undersökning visar dessvärre också att patienterna riskerar att drabbas när man skär ner på administrationen. Läkarsekreterarna i vår undersökning uppger att de inte hinner skriva ut patientjournaler samma dag eller dagen efter och i flera fall släpade journalföringen efter i flera veckor. Detta innebär risk för att patienter felbehandlas och det strider mot intentionerna i patientjournallagen, menar Inger Efraimsson. Det har funnits en allmän uppfattning om att bara man tar bort den administrativa personalen så går administrationen samma väg. Det visar sig nu hur felaktigt detta varit. Det resulterar istället i ett enormt slöseri med gemensamma resurser. När läkarsekreterarna är sönderstressade och läkarna tvingas syssla med administrativa uppgifter istället för att bota patienter drabbar det i slutändan patienterna genom mindre och sämre vård, säger Inger Efraimsson. Landstingen måste ta den här varningssignalen på allvar för att klara det framtida rekryteringsbehovet av såväl läkare som läkarsekreterare och för att garantera medborgarna en god kvalitet i vården. SKTFs undersökning visar bland annat: 64 procent av de landstingsanställda läkarsekreterarna kan tänka sig att byta jobb. Lönen är en viktig orsak. 88 procent av läkarsekreterarna upplever en ökad stress och 66 procent upplever att de har fler patienter än tidigare. 77 procent av läkarsekreterarna uppger att de inte hinner skriva ut patientjournaler samma dag eller dagen efter besöket. SKTF är ett fackförbund för tjänstemän. Vi organiserar såväl akademiker som tjänstemän med annan utbildningsbakgrund inom många olika yrken i kommuner, landsting, kommunala bolag och stiftelser, kooperativ, kyrkan samt privat verksamhet inom vård och omsorg. SKTF är en partipolitiskt obunden organisation med cirka 180 000 medlemmar. Undersökningen och mer finns att hämta på www.sktf.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/05/19991105BIT00090/bit0001.doc

Om oss

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. Presschef Hediye Güzel, tfn 076 141 73 21 och pressekreterare Maria Martinsson tfn 070 65 55 048

Prenumerera

Dokument & länkar